Powered By Blogger

Thursday, 10 April 2014

రుధిర సౌధం 116
ఆమె గొంతు పూడ్చుకు పోయినట్లైంది .. నేను చూస్తుంది నిజమా కలా .. నుదుటికి పట్టిన చెమటని

తుడుచుకుంటూ మెల్లిగా మెడ వెనక్కి తిప్పి సత్య వైపు చూసింది రచన . ఆమె మామూలుగా సత్య లానే కన -

బడటం తో మెల్లిగా ఊపిరి పీల్చుకొంది . నేనే పొరపాటు పడ్డట్లున్నాను .. అనుకొని సత్య వైపు మరో సారి చూసింది .

ఆమె పుస్తకం చదవటం లో నిమగ్న మయి ఉన్నట్లే కనిపించింది . నిశ్చింతగా నిట్టూర్చి మళ్ళి అద్దం వైపు తిరిగి

అద్దం లో ఆమె ని చూసిన రచన కాళ్ళ కింద భూమి కంపిస్తున్నట్లని పించింది . అదే భయంకర ఆకారం .. ఆ

ఆకారం వైజయంతి .. భయం తో ఆమె గొంతు మళ్ళి పూడుకు పోయింది .. ఓరకంట మెడని వెనక్కి తిప్పి చూసింది

రచన . సత్య మామూలుగా కనిపిస్తుంది .. మళ్లి అద్దం లో చూసింది అదే భయంకర ఆకారం . అనుమానం లేదు

ఈమె సత్య కాదు .. అన్న ఆలోచన రాగానే ఆమె మనసు కలవరానికి లోనయ్యింది . వణుకుతున్న పాదాలతో

మెల్లిగా గది బయటికి వచ్చింది రచన .

ఓహ్ గాడ్ ... ఇదెలా సాధ్యం సత్య రూపం లో ఉన్నది వైజయంతి . అంటే ఆ మహల్ ని వదిలి మాతో ఉంటోంది ..

కానీ ఎవరికీ హాని చేయలేదు .. ఎందుకని ? అసలు సత్య ఏమయ్యింది ? ఎంత పిచ్చిదాన్ని అనవసరంగా సత్య ని

ఎంతలా అపార్థం చేసుకున్నాను . ఒక ప్రేతం తో పాటూ ఉంటున్నా ఆ విషయం తెల్సుకోలేక పోయాం .

అసలీవిషయం మురారికి తెలుసా ? వైజయంతి సత్య శరీరం లోకి ఎలా ? అని ఆలోచిస్తున్న ఆమెకి సడన్ గా గుర్తు

వచ్చింది మురారి పుట్టిన రోజున జరిగిన సంఘటన . అంటే అక్షరాలా నిజం యశ్వంత్ వాళ్ళు చెప్పింది . ఆరోజు

నిజంగానే నా మూర్ఖత్వం వల్ల సత్య ఇబ్బందిలో పడింది . పైగా ఈ విషయాన్నీ నేను అర్థం చేసుకోవడానికి

ప్రయత్నించలేదు . అంటే మురారికి ఈ విషయం తెలుసు . తెలిసీ ఎవరికీ చెప్పకుండా ఎందుకు మౌనం గా

ఉన్నాడు ? లేదు .. ఏదో ఒక కారణం ఉంది మురారి నోరు విప్పకుండా చేసే కారణం . కాని సత్య .. తన పరిస్థితి ఏంటి

? అయ్యో .. నాకేం పాలుపోవటం లేదు . ఈ దెయ్యం పోయి పోయి ఇలా ఇంట్లోనే వచ్చి కూర్చుంది . ఏదో అదృష్ట

వశాత్తు ఈ నిజం నాకు తెలిసింది . ఇప్పుడీ విషయం వెంటనే యశ్వంత్ వాళ్లకి తెలియజేయాలి .. లేదంటే ఏం

జరుగుతుందో ... కానీ వాళ్ళు ఈ పాటికే ఊరు దాటిపోయుంటారు . ఎలా ? ఎలా వాళ్ళని వెంటనే కలవాలి ? ఆమె

మనసు పరిపరి విధాల పోతుంది . అప్పుడామే కి రత్నం గుర్తుకి వచ్చాడు . ఎస్ .. రత్నం రాజు దగ్గర వెహికేల్

ఉంది . తనని అడిగి ఎలా అయినా యశ్వంత్ వాళ్ళ దగ్గరకి వెళ్ళాలి .. వెంటనే ఈ విషయం వాళ్ళతో చెప్పాలి ..

ఆలోచన వచ్చిందే తడవుగా ఆమె వెంటనే బయటకి దారి తీసింది . బంగ్లా వైపు వడివడిగా నడిచింది .

బంగ్లా లోకి అడుగు పెట్టగానే ఎదురు పడ్డాడు రత్నం .

ధాత్రీ ఏమయిపోయావు ? ఉదయం నుండీ కనబడనే లేదు అన్నాడు రత్నం .

రాజు గారూ అన్నీ తరవాత చెబుతాను . నాకు వెంటనే మీ జీప్ కావాలి అంది రచన .

ధాత్రీ ఏమయింది ? ఎందుకంత ఆదుర్దాగా ఉన్నావు ? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ? నేను తీసుకెల్తా పద .. అన్నాడు రత్నం .

లేదు రాజుగారు ..  నేనే వెళ్ళాలి . నా మీద మీకేమాత్రం అభిమానం ఉన్న నన్నేం ప్రస్నించకుండా వెళ్ళనివ్వండి

ప్లీజ్ అంది రచన .

సరే వెళ్ళు అని జీప్ కీస్ ఇచ్చాడు ఆమె వైపు అయోమయంగా చూస్తూనే రత్నం .

కాసేపట్లోనే అతడు చూస్తుండగానే జీప్ కనుమరుగయ్యింది

ఇంకా ఉంది 
మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

1 comment:

స్వర్ణమల్లిక said...

Ivaala inka update chesinattu ledu. Memu Chalaa eager ga wait chestunnam. Tondaraga cheyandi madam. Nenu tellari lestune meeru post update chesara leda ani chusukuntanu rojuu...