Powered By Blogger

Monday, 14 April 2014

రుధిర సౌధం 120

ఏమొస్తుంది నీకు నా సత్య ని ఇబ్బంది పెడితే .. దయచేసి ఆ అమాయకురాలిని విడిచి పెట్టు .. అన్నాడు మురారి .

నన్నే ప్రస్నిస్తున్నావా ? మీకేం వస్తుంది ? నా నివాసానికి వచ్చి నన్నే అక్కడ లేకుండా చేద్దామని భావిస్తున్నారే ..

ఏళ్ళకి ఏళ్ళు అక్కడ నేను స్థిరంగా ఉన్నాను . నన్ను కదిలించాలనే మీ ప్రయత్నం మానుకోండి .. లేదంటే

ఒక్కొక్కరుగా మీరే మరణిస్తారు .. అంది వైజయంతి .

కుదరదు వైజయంతీ .. నీ దురాశ .. నీ దుశ్చర్య లకి కాలం చెల్లిపోతుంది .  రాణి మహల్ కి నీ పీడ వదిలి పోయే రోజు

అతి చేరువలో ఉంది .. అంది రచన ధృఢ చిత్తం తో ..రచన మాటలకి వెనుదిరిగింది వైజయంతి .. ఆవేశం గా రచన వైపు రాసాగింది .

రచన నేమీ చేయకు వైజయంతి .. అరుస్తున్నాడు మురారి .

రచన భయపడలేదు . పైపెచ్చు తీక్షణ మైన చూపులతో .. రా ..  ఎంత ఆవేశ పడి ఏం ప్రయోజనం ? నేనీ కార్యం

చేయడానికే నిర్దేసింప బడిన దానిని . ప్రాణాలకి తెగించే వచ్చాను . రానున్న పౌర్ణమికి గుడి తలుపులు తెరచి

తీరతాను. మా వంశస్తుల ఆత్మలకి .. నీకు కూడా ముక్తి లభించేలా చేస్తాను వైజయంతీ .. అంది రచన ధైర్యం గా .

ఓహో బాలికా .. ఎంత కండ కావరమే నీకు ? నీకు నీ ప్రాణాల మీద తీపి లేకుండ వచ్చు . కానీ నీ కొరకు కష్టి స్తున్న

నీ స్నేహితుల పరిస్థితి ఏమిటి ? వారిని  నేను ప్రాణాలతో నిలవ నీయను .. భయంకరంగా అంది వైజయంతి .

ఒక్క మాట వైజయంతి .. ఆత్మ వైన నీకు శారీరక బలం లేదు .. కానీ మాకు శారీరక బలము ఉంది , బుద్ధి బలం

కూడా ఉంది . అంతే కాక సంకల్ప సిద్ధి ఉందీ .. ఆ దైవానుగ్రహము ఉంది . నీవు మమ్మల్ని ఏమీ చేయలేవు

వైజయంతీ .. ధైర్యం నిండిన మనసుతో అంది రచన .

రచన   ధైర్యానికి అబ్బురపోయి మాట రాక నిలబడిపోయాడు మురారి .

సత్య  వికృతంగా నవ్వి .. ఇది నీ అధిక ప్రసంగం .. నన్ను రెచ్చగొడితే .. వీరి చావు నీ కళ్ళ వెంట రక్తం తెప్పిస్తుంది .

అది తథ్యం .. అంది వైజయంతి .

వైజయంతీ .. నువ్వు మమ్మల్ని చంపగలిగి ఉండుంటే ఈపాటికే మేమంతా ప్రాణాలు కోల్పోయే వాళ్ళం . ఇప్పుడు

నీ ఎదుట ఇలా ధైర్యం గా  నిలబడి మాట్లాడ గలిగి ఉండేవారమే కాదని నాకు తెలుసు వైజయంతి . నీ  బలహీనత ని

నువ్వు తప్పకుండా తెలుసుకునే ఉండి ఉంటావు వైజయంతి . నీ నుండి మమ్మల్ని ఏదైనా శక్తి కాపాడుతూ ఉండి

ఉండొచ్చు . లేదంటే మమ్మల్ని ఏమీ చేయలేని అసక్తత ఐనా నీది అయి ఉండాలి . ఈ నమ్మకం చాలు మమ్మల్ని

మేము కాపాడుకోవటానికి ... అంది రచన .

అశక్తత నాది కాదు .. మహల్ ని వీడి నేను వెళ్ళేది లేదు .. మిమ్మల్ని మనస్సాంతి గా మసలనీయను ...

అవమానం నిండిన గొంతు తో అంది వైజయంతి .

రాణి మహల్ తిరిగి పునరుద్ధరిమ్పబడుతుంది వైజయంతీ .. గుడి మాకు కనిపించింది .. అమ్మవారి గుడి తెరవ

బడుతుంది .. గుడిలో దీపాలు వెలుగుతాయి . ఈ వూరు బాగుపడి తీరుతుంది . అంది స్థిరంగా రచన .

రచన మాటలకి సంతోషం తో వెలిగిపోయింది మురారి మొహం .

ఇంకా ఉంది 
మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

2 comments:

స్వర్ణమల్లిక said...

Ee episode Chalaa Baagundi. Continue...

Karthik said...

Radhika chaalaa baagaa rastunnaaru. Ekkadaa tempo taggaledu:):)