Powered By Blogger

Sunday, 27 April 2014

రుధిరసౌధం131


విషయం అక్కడితో ఆగిపోలేదు యశ్వంత్ .. ఉదయం నేను తిరిగి వచ్చేస్తున్నప్పుడు రచన నాకు దారిలో

కనబడింది .. అప్పుడే తెలిసింది రచన ఈ విషయాన్ని కనిపెట్టిందని .. ఆ తరువాత ఏం జరిగిందంటే అని అంటూ

జరిగిందంతా వివరంగా చెప్పాడు మురారి .

అంతా విని నిశ్చేష్టుడై చేష్ట లుడిగి నిలబడి పోయాడు యశ్వంత్ .

ఏం చేయను యశ్వంత్ ? నేనూ నిస్స హాయం గా ఉండి పోయాను . రచన ని ఆపటానికి ఎంతగానో

ప్రయత్నించాను .. కానీ రచన నా మాట వినలేదు .. ఇదుగో ఇక్కడే .. అసహాయుడినై ఉండిపోయాను యశ్ ..

బాధగా గద్గద స్వరం తో అన్నాడు ..


పరిస్థితులన్నీ ప్రతికూలం గా మారుతున్నాయి మురారి .. ఇలాంటప్పుడే సరిగ్గా ఆలోచించగలగాలి .. నేను ఆ

పాడుబడ్డ కోట గురించి మనం లైబ్రరీ నుండి తెచ్చిన పుస్తకం లో చదివాను . వర్మ రాజుల పాలనలోని కోట అది ..

ఇప్పుడు పూర్తిగా శిథిల మైపోయిందని రాసుంది అందులో .. నువ్వు చెప్పింది వింటుంటే ఆ కోట అదే అయుండాలి .

వైజయంతి అంత నమ్మకం గా రచన ని అక్కడకి రమ్మనటం లో ఖచ్చితంగా రచన కి  హాని చేయటానికి

అయుండాలి  . అన్నాడు యశ్వంత్ బొంగురుపోతున్న గొంతుతో ..

అవును యష్ .. నాకూ అదే అనిపించింది .. ఇప్పుడు సత్య తో పాటూ .. రచన ప్రమాదం లో ఉంది ఏంచేయాలి ?

యశ్ ... నా మెదడు మొద్దుబారిపోయింది .. రచన అక్కడికి  రావొద్దని చెప్పేసింది .. తనని చూస్తె అన్నింటికీ

సిద్దమయే  వేల్లిపోయినట్లు అనిపించింది యశ్వంత్ .. మనం ఆ  ఇద్దర్నీ పోగొట్టుకోవటం లేదు కదా అన్నాడు

మురారి  బాధగా .

లేదు మురారి సమస్య ఎప్పుడు పెద్దగానే కనబడుతుంది కానీ పరిష్కారం మన చేతికి అందుబాటులోనే ఉన్నా

అంతుబట్టదు .. ఇది మనకి సవాల్ .. అటు వ్రుత్తి పరం గా .. మరోవైపు .. ప్రేమ పరంగా .. రచన కి ,సత్యకి మన

ఇద్దరం ప్రాణాలతో ఉండగా ఏమైనా కానిస్తామా ? లేదు మురారి .. పోరాటం మధ్యలో ఆపేవాడు యోధుడు ఎలా

అవుతాడు ? మనం వాళ్ళని కాపాడి తీరాలి .. అన్నాడు యశ్వంత్ ,

అవును యష్ .. నీ మాటలు నాలో ఉత్తేజం నింపాయి .. చెప్పు ఏం చేద్దాం ? ఆ కోట దగ్గరకి వెళదామా ?

అన్నాడు   మురారి .

లేదు మురారి .. వైజయంతి ఉద్దేశ్యం ఏమిటో తెలియకుండా అడుగుముందుకు వేయటం సరైంది కాదు . అసలు

ఆ  కోట దగ్గర కి రచన ని ఎందుకు రమ్మందో .. మనకి తెలియాలి అన్నాడు యశ్వంత్ .

కానీ యష్ .. మనకి ఈ విషయం ఎవరు చెబుతారు ? అన్నాడు మురారి .

విధాత్రి .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

విధాత్రా ? నేనీ పేరుని వైజయంతి చెబుతుంటే విన్నాను .. ఆమె చిత్రపటం కూడా మహల్లో చూసాను .. ఆమె అచ్చు

రచన లానే ఉంది యశ్వంత్ .. అన్నాడు మురారి .

అవును మురారి అదంతా నేను నీకు తర్వాత చెబుతాను . ముందు మనం విధాత్రి ని కలవాలి పద మహల్ కి

పోదాం  అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఇంకా ఉంది 

మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

2 comments:

స్వర్ణమల్లిక said...

Monday kadaa.. Ivala tondaraga update chestarani anipinchindi. I am right. Podduna open chestune mee update kanipinchindi.

రాధిక said...

antagaa eduruchustunnaraa naa serial

kosam?

thanks andee kalyani garu mee abhimaanaaniki sarvadaa krutajnuraalini...............