Powered By Blogger

Friday, 23 May 2014

రుధిర సౌధం153

అత్యంత భయంకరంగా ఆమె ముందు ప్రత్యక్షమయింది .. వైజయంతి ..

ఆమె రూపం గుండెల్లో గుబులు పుట్టిస్తుంది . రచన ఒంట్లో ఒకరకమైన వణుకు మొదలైంది .. ఆమె చూపు లో

బేల తనం కనబడుతుంది .

ఎంత పిచ్చి పని చేసాను ? ఎందుకింత బలహీనమై పోయాను అని ఆమె మనసు నిలదీస్తున్నా సమాధానం

చెప్పలేని నిస్సహాయత మనసుని కమ్మేస్తుంది .

ఏం మాట  రావడం లేదా ? నువ్వు నోరు విప్పితే గల గలా మాటల వర్షం కురుస్తుందే .. మరి .. నన్ను .. ఈ

వైజయంతి... ఇంద్ర నగరి రాకుమారి వైజయంతి నే అవమానం పాలు జేస్తావా ? ఇప్పుడు .. ఇప్పుడు ..

తెలుస్తుంది  .. ఈ పగబట్టిన పిశాచం నిన్ను ఏం చేయబోతోందో .. అంది ఆవేశంగా .. వైజయంతి .

ఆ మాటలు రచన రక్తం లోని రాచరికాన్ని తట్టిలేపాయో ఏమో .. నీవు .. ఇంద్రానగరి రాజకుమారి వైతే .. నేను

రాకుమారినే .. ఆ రక్తం పంచు కుని ఉన్నదాన్నే .. ఇప్పటికి ఏమీ కాలేదు వైజయంతి .. నేను ఏ రక్షా దారాల మీద

ఆధారపడి ఇక్కడకి రాలేదు .. ప్రాణాలను ఒడ్డైనా సరే నా సంకల్పాన్ని నేరవేర్చుకుందామని వచ్చాను .. ఇప్పుడు

కూడా నీ బెదిరింపులకి కాదు స్వచ్చమైన స్నేహానికి తలొంచి .. ఆత్మార్పణ కి సిద్ధమయ్యాను .. ఇదుగో .. ఈ

బసవరాజు .. బ్రతిమ లాడుతుంటే .. అది నాకు రక్షదారమ్  అని తెలిసి దాని అతడి రక్షణ కోసం వినియోగించాను .

రాచ కుటుంబపు అన్ని లక్షణాలను నేను పుణికి పుచ్చుకున్నాను వైజయంతి .. కానీ నీవు .. ఇలాంటి నీచ రాజ

కీయాలకు పాల్పడ్డావు . చచ్చిన తర్వాత కూడా ఇహ పర సుఖాలపై మోజు వీడలేకున్నావు .. న్యాయానికి

ఎప్పుడు ద్రోహం చేయాలనే ఆలోచన నే వృద్ధి పరచుకున్నావు .. ఇప్పటికి నువ్వు నన్నేం చేయలేవు .. ఎందుకంటే

ఆ వైష్ణవీ మాత ఆశీర్వాదం ఎల్లవేళలా నా పై ఉంటుంది .. నా కళ్ళలో ని తీక్షణత నిన్ను దగ్ధం చేయగలదు .. అని

నిండు ఆత్మ విశ్వాసం తో అంది రచన .

రచన్ ఆత్మ విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయాలనుకున్న వైజయంతి రచన పరుష వాక్కులకి మాన్ప్రదిపోయింది ..

ఈలోపు ఏదో అడుగుల సడి దగ్గరగా వినపడసాగింది ..

వైజయంతీ .. ఎవరో మనషులు ఇటు వైపుగా వస్తున్నారు .. ముందుగా ఈమె ని నా మంత్ర బలం తో బంధించి

ఉంచుతాను ,.. అన్నాడు బసవరాజు .

కానీ మావయ్యా .. అంది వైజయంతి ..

బసవరాజు ఏదో మంత్రం ఉచ్చరించాడు .. అంతే .. రచన కాళ్ళు చేతులు అచేతనం గా మారిపోయాయి .. ఆమె

బాలన్స్  తప్పి కింద పడింది .. ఆ వెంటనే వైజయంతి నోటితో గాలి ఊదగానే రచన విసురుగా ఓ గదిలోనికి తోయ

బడింది . ఆమె బాధగా మూలిగింది .. కానీ ఆమె శరీరం అప్పటికే అదుపు తప్పింది .. ఆమె మెదడు మాత్రం

చురుగ్గా ఆలోచిస్తుంది .. తదుపరి ఏం చేయాలా అని ?

ఇంకా ఉంది


మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

1 comment:

స్వర్ణమల్లిక said...

24 hours wait cheyinchi meeru maree inta chinna episode raste ellaagandee. Akalito nakanakalade vadiki oke okka mudda annam pettinattu undi.. Ye dill maange more andee..