Powered By Blogger

Tuesday, 3 June 2014

రుధిర సౌధం 163వీరాస్వామి ఏకాగ్రత తో మంత్రాలు చదువుతున్నాడు . ఉన్నట్టుండి అక్కడి వాతావరణం లో మార్పు రాసాగింది ...

గాలి వేగం పెరిగింది .. ఎండిన ఆకులు చెల్లాచెదురుగా ఎగురుతున్నాయి .. ఆకాశం వివిధ వర్ణాలలో కనబడ

సాగింది ..

రచన నొసలు చిట్లించి చుట్టూరా చూసింది .. సరస్వతి భయం భయం గా చూసింది ..

అమ్మో .. ఏదో జరగ బోతా ఉంది .. వీరస్వామి కళ్ళు తెరువు .. అన్నాడు భయం గా బాలయ్య .. కూర్చున్న చోటి

నుండి దిగ్గున లేచి .

బాలయ్య అలా అనడం తో వీరస్వామి ఏం చేస్తాడో అని   అనుమానం గా అతడి వైపు చూసింది రచన . కానీ అతడు

కళ్ళు తెరవలేదు .. సరికదా అతని మొహం లో ఇంకాస్త సీరియస్ నెస్ కనిపించింది ఆమె కి .

"ఖచ్చితంగా వీరస్వామి వైజయంతి ని బంధిస్తాడు .. కారణం తెలీదు కానీ .. ఈ విషయం లో నాకు సహాయం చేసి

తీరతాడు . కానీ దానికి ప్రతిఫలం నానుంచి ఏం ఆశిస్తున్నాడో .. మాత్రం ఊహ కి అందడం లేదు ..  అనుకొని పక్కనే

ఉన్న సరస్వతి వైపు చూసింది రచన .

ఆమె భయం తో వణకు తుంది ..

సరస్వతీ .. భయపడకు .. ఏమీ కాదు .. ధైర్యం గా ఉండు .. నేనున్నాగా .. అంది రచన .

ఆమె బేలగా అలాగే నంటూ తల ఊపింది ,

"ఈ సరస్వతి ని వీళ్ళే బంధించారన్న మాట .. అంటే వెనుక భూపతి .. ఉన్నాడు .. భూపతీ .. నీ పాపం పండే రోజు

తొందరలోనే ఉంది .. సరస్వతి కన్నా గొప్ప ఆధారం ఉందా ? నీ పనులు బయట పడటానికి .. ముందీ విషయం

తేలనీ .. తరువాత నీ పని చెప్తా .. " అనుకొంది మనసులో రచన .

రచన గన్ దించి ఏదో ఆలోచన లో ఉండటం గమనించిన బాలయ్య  అక్కడి నుండి తప్పించుకోవటానికి రెండు

అడుగులు వెనక్కి వేసి పరుగు తీయబోయాడు ..

ఆగు బాలయ్యా .. లేదంటే ఈ గన్ ముందు నీ ప్రాణం తీస్తుంది అంది రచన ..

అతడు భయం గా వెనక వైపు చూసి .. పోయినా చచ్చేట్టు ఉన్నాను .. ఉన్నా చచ్చేట్టు ఉన్నాను .. అన్నాడు .

అవును .. భూపతి లాంటి మనిషి కి చేదోడు వాదోడు గా ఉండేవాడివి .. ఏదో రోజు ఇలాంటి పరిస్థితి నీకు తప్పదు

బాలయ్యా .. అదే విధి .. నోర్ముసుకొని అక్కడే కూర్చో .. హూం .. అని ఘీంకరించింది రచన .

చేసేదేం లేక ముంగాళ్ళ మీద కూర్చున్నాడు బాలయ్య ..

ఎక్కడో నక్క భయంకరం గా ఊళ వేస్తుంది .. గాలివేగం హెచ్చింది .. ఆ పాడుబడిన గోడలు విరిగి మీద పడతాయా

అన్నట్టుగా ..

ఉన్నట్టుండి గాలివాన .. పూజా వస్తువులన్నీ చెల్లచెదురవుతున్నాయి .. ముగ్గు మధ్యలో ఉన్న జాడీ మాత్రం

కదలటం లేదు .. ఉన్నట్టుండి రచన చుట్టూ ఓ గాలి చేరి ఆమె ని గిర్రున తిప్పింది .. సరస్వతి ని ఒక్కసారిగా గాలి

లోకి లేపి ఎత్తి కుదేసింది ..

బాలయ్య .. భయం తో ఎప్పుడో కళ్ళు తిరిగి నేల మీద పడ్డాడు .

వీరస్వామి .. వైజయంతి ని కట్టడి చెయ్ .. అంటూ గట్టిగా అరచింది రచన .

ఇంకా ఉంది
 మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

2 comments:

స్వర్ణమల్లిక said...

Hahaha.. Chaduvutu unte aa gali nannu kuda chuttesi etti kudesina feeling vachesindi. Involve ayipoya ivalti episode lo. Baagundi.

రాధిక said...

thank you so much kalyani garu..keep reading