Powered By Blogger

Monday, 16 June 2014

రుధిర సౌధం 172లేదు సరస్వతీ .. యశ్వంత్ వాళ్ళ పరిస్థితి తెలిసాక నేనిక్కడ ప్రశాంతం గా ఉండలేను .. నేను మహల్ దగ్గరికి వెళ్లి

వస్తాను .. అంది రచన ముందుకి నడవబోతు ..

ఆమె చేతిని పట్టుకొని ఆపి .. అమ్మా .. మీరు నా మాట వినండి . మరి కాసేపట్లో తెల్లారిపోతుంది . చాలా దూరం

నుండి నడిచి వచ్చారు . మీ పాదాలు ఎంతలా వాచిపోయాయో గ్రహించే స్థితి లో మీరు లేరు . మరో వైపు సత్యమ్మ

.. ఆమె ని చూస్తుంటేనే జాలి వేస్తోంది . దయచేసి నా మాట వినండి . తెల్లారే సరికి భూపతి భాగోతం నేనే బయట

పెడతాను . ఇక యశ్వంత్ బాబు వాళ్ళ తప్పే0 లేదని ఊరి జనానికి ఈ సంఘటన వల్లనైనా అర్థం అవుతుంది ..

అంతే కాక భూపతి చేసిన అన్యాయం కూడా ... చూస్తుంటే ఇదంతా మా మంచికే అనిపిస్తోందమ్మ .. అంది సరస్వతి .

రచన చిన్నగా తలూపింది ...

అంతే కాదు .. మళ్ళి ఆ భూపతి మనుషులు వస్తెనొ... మీ దగ్గర గన్ ఉంది .. అది ధైర్యం కదమ్మా .. అంది

అమాయకం గా సరస్వతి .

రచన చిన్నగా నవ్వి .. నేను తెల్లారే వరకు ఎదురుచూస్తాను సరస్వతి .. అంది రచన .

మా మంచి దాత్రమ్మ .. నేను మీకోసం వేడి నీళ్ళు .. సత్యమ్మ కోసం కూడా ఏమైనా చేసి తీసుకొస్తా .. అని

హడావుడి గా పరుగుతీసి .. పొయ్యి మీద కుండలు పెట్టి వంట కి సంసిద్ధమయింది సరస్వతి .

ఆమె నలాగే చూస్తున్న రచన ని చూసి " ఇది వెర్రిబాగులదొ లేక తెలివైందో అర్థం కాదమ్మా "  అన్నాడు తాత .

అతని వైపు చూసి ఓ చిరునవ్వు నవ్వి .. తాతా .. మహల్లో గుడి ని నిర్మించింది మీ వంసీకులే నటగా .. అని

అడిగింది .

అతడామె కేసి అయోమయం గా చూసి .. సరస్వతి కేసి కోపంగా చూశాడు ..

తాతా .. నేను వర్ధన్ వర్మ కూతురిని .. నేనా విషయం కోసం తెలుసుకోవోచ్చుగా .. అంది రచన అతని మనసులో

సందేహాన్ని చదివినట్టుగా ...

ఏంటీ ... నేను విన్నది నిజమా ? నువ్వు ... నువ్వు .. వర్ధన్ వర్మ కూతురివా .. అన్నాడు తాత నమ్మలేనట్టుగా .

అవును తాతా .. నేను వర్ధన్ వర్మ , గిరిజా దేవి ల బిడ్డని .. ఆ రాణి మహల్ వారసురాలిని .. ఆస్తి ని సొంతం

చేసుకోడానికి కాదు .. బాధ్యత ని నెరవేర్చుకోడానికి వచ్చాను . గుడి తలుపులు తెరవాలి .. గుడిలో దీపాలు

పెట్టాలి .. గుడి ని కట్టినది  మీ వంసీకులే కాబట్టి ఆ గుడి రహస్యం మీకే తెలియాలి తాతా .. అంది రచన .

గుడి ఎక్కడుందో నాకు తెలీదు .. మహల్ కి దక్షిణ దిశ  లో  ఉందని మాత్రం తెలుసు .. కానీ మహల్ పిశాచాలకి

ఆలవాలమైనాక గుళ్ళో అమ్మవారు సైతం ఊరు దాటి వెళ్ళిపోయిందని .. అందుకే ఈ ఊరికి ఈ దుస్థితి అని మా

నాన్న చెబుతుండే వాడు .. అన్నడు తాత .

తాతా .. గుడి ఎక్కడుందో నేను తెలుసుకున్నాను .. వెళ్ళాను కూడా .. కానీ గర్భగుడి ద్వారం తెరవటం ఎలాగో

అర్థం కాలేదు .. అంది రచన .

గుడిని కనిపెట్టావా నువ్వు ? అయితే తప్పక కారణ జన్మురాలివే నువ్వు .. ఆ గుడి ద్వారం కొన్ని ఘడియల్లో

మాత్రమె తెరవాలి ... అని ... ఆ గదిలో ఒక మూలగా ఉన్న పాత కర్ర పెట్టె ని చూసి ... ఒక్కసారి .. ఇలా రామ్మా

అని ఆ పెట్టె వైపు నడిచాడు తాత .

ఇంకా ఉంది  

మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

No comments: