Powered By Blogger

Sunday, 22 June 2014

రుధిరసౌధం 178

యశ్వంత్ మహల్ వెనుక భాగానికి చేరుకునేసరికి ఒక స్తంభానికి బాలయ్య కట్టబడి ఉన్నాడు ... భయం తో వణుకు

తున్నాడు ... మురారి ,శివ ల మొహం లో ఓ పక్క ఆనందం , మరో పక్క వాడి పట్ల కసి కనబడుతున్నాయి ..

బాలయ్య కి స్పృహ రాక ముందు .. యశ్వంత్ ఒక ఎర్రదారం పోగుని శివ , మురారి మణి కట్టు కి కట్టుకోమన్నాడు .

తానూ కట్టుకున్నాడు .. శివ , మురారి లు ఎందుకని అడగలేదు , వారికి యశ్వం
త్ పట్ల ఉన్న నమ్మకం అది ..

ఏంటీ ? వీడు నోరు విప్పుతా నంటున్నాడా ? లేక చస్తానంటూ  నఖరాలు పోతున్నాడా ? అన్నాడు యశ్వంత్

బాలయ్య ని చూస్తూ ...


యశ్వంత్ .. వీడు నిజం ఒప్పుకోడంట .. అవును మరి ... భూపతి కి కుడి భుజం కదా ... అందరిలోనూ నిజం చెప్ప

నంటు కృతజ్ఞత చూపిస్తున్నాడు భూపతికి .. అన్నాడు శివ .

ఓహ్ .. నువ్విప్పుడు రాణి మహల్లో ఉన్నావు .. నిజం చెప్పక పొతే ఇక్కడే ఉంటావు ... అన్నాడు యశ్వంత్ .

నన్నెందుకు ఇక్కడ బంధించారు ? భూపతి కి తెలిస్తే మిమ్మల్ని ప్రాణాలతో విడిచిపెట్టరు.. అన్నాడు బాలయ్య ..

నిజమా ? కానీ ఇంత వరకు ఈ మహల్ దాటి ఎవ్వరూ ప్రాణాలతో పోలేదట గా ... ఏమంటావు బాలయ్యా ?

అన్నాడు  యశ్వంత్ ...

అవును .. అందుకే ముందు అందరం ఇక్కడ్నుంచి పోదాం .. ఇక్కడ పిశాచం మనల్ని వదలదు .. నన్నే కాదు

మిమ్మల్ని కూడా .. అన్నాడు బాలయ్య భయం గా .. అతడి కళ్ళలో గతరాత్రి దృశ్యం లీలగా కదలాడింది ..

మమ్మల్నేం చెయ్యదు .. చేస్తే నిన్నే చేయాలి .. అన్నాడు యశ్వంత్ ... వ్యంగ్యంగా

అదేంటి ? మిమ్మల్ని ఎందుకు వదిలేస్తుంది ? అన్నాడు బాలయ్య సందేహం , భయం కలగలసిన చూపుతో ..

బాలయ్యా .. ఇక్కడ పిశాచం ఉన్న మాట నిజం .. అది ఈ మహల్లో అడుగుపెట్టిన వారిని ప్రాణాలతో విడవదన్నదీ

నిజం .. ఒకవేళ మహల్ నుంచి బయట పడినా ... బయట పడిన 24 గం లో వాళ్ళు రక్తం కక్కుకుని చనిపోతారు ..

నీకు తెలుసా ? అన్నాడు యశ్వంత్ .. అతడి వైపు సూటిగా చూస్తూ ..

అయ్యో .. ఇంతవరకు బయటపడటం ఎక్కడ జరిగిందయ్యా ? అందరూ .. అందరూ .. చచ్చిపోతారు .. ఈ మహల్

దరిదాపుల్లోకి వచ్చినా సరే .. మీరేమంటే నన్ను తెచ్చి ఇక్కడ పడేశారు .. నా చావు .. నాతొ పాటు మీరు చావటం

తప్పనిసరి .. అన్నాడు బాలయ్య .. కంగారుగా ..

ఓహ్ .. కానీ బతికే అవకాశం మాదగ్గర ఉంది .. అందుకే ధైర్యంగా ఇక్కడికి వచ్చాం .. నిన్ను ఇక్కడ బంధించాం

బాలయ్యా .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

మురారి , శివ చిరునవ్వుతో వారి సంభాషణ వింటున్నారు ..

బతుకుతారా ? ఎలాగ ? అన్నాడు చిగురిస్తున్న ఆశ తో బాలయ్య ..

మంచివారికి దైవం తోడుగా ఉంటుంది బాలయ్యా .. నువ్వు మంచిగా మారు ... భూపతి చేసిన ప్రతి అక్రుత్యానికి

నువ్వే సాక్షి వి .. అవన్నీ నువ్వు ఊర్లో అందరి ముందు చెప్పాలి ... అన్నాడు యశ్వంత్ .

లేదు .. లేదు .. అసలు ఇక్కడ్నుంచి ప్రాణాలతో వెళ్ళటమే జరగనప్పుడు నేనెలా చెప్తాను ? అన్నాడు బాలయ్య ..

ఇంతలో అక్కడ ఉవ్వెత్తున సుడిగాలి లేచి బాలయ్య వైపు రాసాగింది ..

ఇంకా ఉంది


మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

2 comments:

Anonymous said...

Radhika Garu last week ninchi chadutunna mee novel.. Very interesting.. Okka rojulo 170 episodes chadivsa .. Konchem ekkuva content post cheyyandi please. can't wait to read remaining story

రాధిక said...

తప్పకుండా ప్రయత్నిస్తాను ... ఇంతకీ మీ పేరు చెప్పనేలేదు .. నా నవల మీకు నచ్చినందుకు చాలా సంతోషం ..

మీ అభిప్రాయం తెలిపినందుకు కృతజ్ఞతలు . ఇలాగే చదువుతూ ఉండండి