Powered By Blogger

Friday, 27 June 2014

రుధిర సౌధం 182గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా ... అంటూ వచ్చాడు విక్కీ .

డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర టిఫిన్ సిద్ధం చేస్తున్న గిరిజ వెనక్కి తిరిగి .. గుడ్ మార్నింగ్ నాన్నా .. అప్పుడే లేచావా ?

ఇంత పొద్దున్నే ... కాసేపు నిద్రపోలేక పోయావా ? అంది ఆత్మీయంగా ..

అమ్మా .. ప్రపంచం నిద్రలేచి చాలా సమయమే దాటి పోయింది .. నువ్వేంటంటే నన్నింకా నిద్రపోమ్మంటావు ...

అయినా బోర్ కొడుతుందమ్మా ? రచన  లేకుండా ఇల్లంతా ఎంత సైలెంట్ గా ఉందొ చూడూ ... పోనీ కనీసం

యశ్వంత్ నన్నా కలుద్దాం అంటే యశ్వంత్ ఫోన్ కూడా ఆఫ్ చేసి ఉంది .. ఎక్కడకి వెల్లారమ్మ వీళ్ళిద్దరూ మరీ

అంతలా ఫోన్ ఆఫ్ చేసుకుని  ... అన్నాడు చిరాగ్గా విక్కీ .

వాళ్ళ వృత్తే అది కదా నాన్నా ... ఐన ముందు నువ్వు టిఫిన్ చెయ్ .. అంది గిరిజ .

డైనింగ్ టేబుల్ ముందు కుర్చుని .. పెట్టమ్మా .. నీ చేతి వంట తిని చాలా కాలం అయింది .. అన్నాడు విక్కీ ..

ప్రేమగా అతడికి వడ్డించింది గిరిజ ...

ఆహా .. అమ్మ చేతి వంట .. అమృతమే కదమ్మా ... పిజ్జాలు ,బర్గర్ లు తిని నోరు చచ్చిపోయిందమ్మా ... ఇప్పుడు

ఇలా మన సాంప్రదాయ వంటలు తింటూ ఉంటె ప్రాణం లేచి వస్తుంది అన్నాడు విక్కీ ..

నాన్నా .. నువ్వు ఇండియా లో ఉన్నంత కాలం .. నీకు నచ్చిన వన్ని వండిపెడతా .. సరేనా ? అంది గిరిజ ..

లేదమ్మా .. నేనీసారి ఒంటరిగా వేల్లాలనుకోవటం లేదు ... రచన కి మంచి సంభంధం చూడమ్మా ?   ఈ పరిశోధన

లు  అవీ ఇవీ అని దాన్ని తిరగటం మానేయమను . దాని పెళ్లి అయిపోతే నిన్ను నేను అమెరికా పట్టుకుని వెళ్లి

పోతాను .. అన్నాడు విక్కీ .

లేదు విక్కీ .. నేను అమెరికా కి రాను .. మన వంశీకులు అంతా ఈ నేల లోనే కలసిపోయారు .. నేను కూడా ..

అలానే ఈ దేశపు మట్టిలోనే కలసి పోవాలని అనుకుంటున్నాను .. నన్ను అక్కడికి తీసుకుపోవాలనే ఆలోచన

మానేసుకో .. అంది గిరిజ .

టిఫిన్ ముగించి ... ఒకవేళ ఇదే నీ ఆఖరి నిర్ణయమైతే నేనే ఇక్కడ ఉండిపోతానమ్మ .. నిన్ను ,చెల్లి ని  వదిలేసి

అక్కడ ఉండి నేనేం సాధిస్తాను ? అన్నాడు విక్కీ .

విక్కీ .. ఇప్పుడు ఈ విషయం కోసం చర్చ ఎందుకు ? వదిలేయ్ .. అంది గిరిజ .

సరే అమ్మ .. అని నాప్కిన్ తో చేతులు తుడుచుకుంటూ ... అమ్మా .. నేను స్వామీజీ ని కలసి వస్తాను .. నేను

వచ్చానని  తెలిస్తే ఆయన ఎంతో సంతోషిస్తారుగా .. అన్నాడు విక్కీ ..

గిరిజ మనసులో ఆ మాట వినగానే కలవరం మొదలైంది ... లేదు విక్కీ .. స్వామీజీ ఊరిలో లేరు .. నువ్వక్కడికి

వెళ్ళినా ఏ ప్రయోజనం ఉండదు .. అంది కంగారుగా ..

ఏంటీ ... ? ఏంటమ్మ .. నువ్వు అంటుంది ? నాకు ఊహ తెలిసి స్వామీజీ ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు కదా ...

ఇప్పుడు ఊళ్ళో లేరాంటావేంటి ? అన్నాడు ఆమె కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ ..

అదీ .. అదీ .. ఏమో విక్కీ .. ఆయన ఊరు వెళ్తున్నారని గోపాలస్వామి వచ్చి చెప్పాడు .. అంది  గిరిజ .

ఆశ్చర్యంగా ఉందే .. అని గిరిజ కళ్ళలోకి చూసాడు విక్కీ ..

  ఇంకా ఉంది 
మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

No comments: