Powered By Blogger

Thursday, 31 July 2014

రుధిర సౌధం 209


యశ్వంత్ మనసు కకావికలం గా ఉంది .. అతడలా లాన్ లోనే నిరాసక్తం గా ఉండి పోయాడు .. ఏం జరగబోతుంది ?

అన్న మానసిక ఆందోళన అతని మొహం లో కదలాడుతుంది .. ఇంతలో వెహికల్ హార్న్ వినిపించి గేటు వైపు

చూశాడు ..

శివ, మురారిలు సత్య ని తీసుకువచ్చినట్లు ఉన్నారే   ... అని అటు  నడిచాడు.. యశ్ .

రచన కి వెహికల్ సౌండ్ వినిపించిందేమో ... తానూ పరుగు పరుగున వెహికల్ దగ్గరికి వచ్చింది ....

అందరూ కలసి సత్య ని వెహికల్ నుండి దించి మహల్లో ముందుగానే సిద్ధం చేసి ఉంచిన గది లోనికి తీసుకు

వచ్చారు. మెత్తని పరుపు మీద ఆమె ని పరుండ బెట్టారు .

మీరంతా ఇక్కడే ఉండండి .. నేను వెళ్లి స్వామీజీ కి చెప్పి వస్తాను అని ఆ గది లోంచి బయట కి నడిచింది ... రచన .

యశ్ .. నా సత్య మళ్ళి మామూలు అయిపోతుంది కదా .. ఆశ గా అడిగాడు మురారి ...

అవును మురారీ .. బట్ సత్య కి బాగవగానే .. నువ్వు వెంటనే ఇక్కడ నుండి సత్య ని పట్టుకొని వెళ్ళిపో ... అన్నాడు

యశ్వంత్ .

యశ్ .. ఏమిటలా అంటున్నావు ? ఏమయ్యింది ? ఆందోళన గా అడిగారు మురారి , శివ .

శివా .. వీలుంటే నువ్వు కూడా .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

మురారి , శివా ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకున్నారు ..

కానీ ..  ఏం జరిగింది ? ఇప్పుడు అంతా ప్రశాంతం గా ఉన్న సమయం లో మనం ఒకరిఒకరు ఆనందం లో కూడా

తోడు ఉండాలి కదా .. అన్నాడు శివ కాసింత చిరాగ్గా .

యశ్ ... నేను రేపు ముంబై తిరిగి వెళ్ళిపోతానని అన్నానని నీకు కోపం వచ్చిందా ? ఏదో .. అప్పుడు సత్య గురించి

ఉన్న కంగారులో నేనా నిర్ణయం తీసుకున్నాను .. బట్ ఇప్పుడు సత్య కి బాగైపోతుంది .. ఇంకా నేను ఆందోళన

పడను.. యశ్ .. ప్లీజ్ .. అన్నాడు మురారి .

లేదు మురారీ .. నేను అలా ఆలోచించలేదు .. పరిస్తితులంతా సర్దుకున్నాక మళ్ళి వద్దురు గానీ .. అన్నాడు యశ్ .

ఏమన్నావ్ యశ్ ? పరిస్తితులంతా సర్దుకున్నాక .. అంటే ఇంకా సర్డుకోలేదని నీ ఉద్దేశ్యమా ? ఎందుకో ఆందోళన

గా ఉన్నావు యశ్ .. చెప్పు ఏం జరిగింది ? అన్నాడు శివ  అనునయం గా ..

అరె .. నేను చెబుతుంటే మీకు అర్థం కావటం లేదా ? కోపం గా గట్టిగా అరిచాడు యశ్వంత్ .

అతని అరుపు కి నిద్రలో ఉన్న సత్య   ఉలిక్కి పడింది ..

మురారి యశ్వంత్ వైపు సంభ్రమం గా చూసాడు ..

యశ్ ముందు బయటికి పద .. అని యశ్వంత్ భుజం మీద చేయి వేసి .. మురారి వైపు చూసి .. సత్య ని నువ్వు

చూసుకో మురారీ .. అని గది బయట కి నడిచాడు శివ , యష్ తో పాటూ ..


    ఇంకా ఉంది

  

   
మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Wednesday, 30 July 2014

రుధిర సౌధం 208

మురారిని లేపి .. వెళ్ళు నాయనా .. వెళ్లి తీసుకురా ..  బిడ్డ ఆడుతూ పాడుతూ తిరుగుతుంది .. అన్నారు స్వామీజీ .
లెట్స్ గో మురారీ త్వరగా వెళ్లి సత్య ని తీసుకొద్దాం .. ఆయన నయం చేస్తారు తనని .. అన్నాడు శివ ఆత్రుతగా .

కళ్ళు తుడుచుకుని .. ఆశీర్వదించండి స్వామీ .. నేను నా సత్య ని తీసుకొస్తాను .. అన్నాడు మురారి ..

మనోవాంచా ఫల సిద్ధి రస్తు .. అని దీవించారు స్వామీజీ ..

వేల్లోస్తాను స్వామీ .. అని వెహికల్ వైపు పరుగు తీశారు శివ , మురారి .

చిరునవ్వుతో అంతా చూస్తున్న రచన .. థాంక్ యు .. థాంక్ యు స్వామీజీ .. అంది చెమర్చిన కళ్ళతో ..

రచనా .. నేనిచ్చిన తాయెత్తు ని పోగొట్టుకున్నావు కదూ .. అన్నారు స్వామీజీ ఆమె వైపు సూటిగా చూస్తూ ..

అవును స్వామీజీ .. మీకంతా తెల్సు .. నేను వివరించి చెప్పేదేముంది ? అంది రచన నిరాశగా ..


ఆ తల్లి ఆశీర్వాదం నీకు ఉంది .. ఆందోళన తగదు .. నిండు మనసు తో ఈ కార్యాన్ని నువ్వు  చేయవలసి

ఉంటుంది .. మనోనిబ్బరం తో ఇంతవరకూ వచ్చిన నువ్వు నీ మనసులో ఆందోళన కి ఎందుకు తావిస్తున్నావు ?

అన్నారు స్వామీజీ .

ఓహ్ గాడ్ .. ఇన్ని విషయాలు ఈయన కెలా తెలిసాయి .. వీటినే దివ్య శక్తులంటారేమో.. అనుకున్నాడు యశ్వంత్

మనసులో ..

స్వామీజీ .. మీరెందుకిలా చెబుతున్నారో నాకు అర్థం అయింది .. మరోసారి ఇలా జరగదు స్వామీజీ .. అంది రచన .

సరే ,,,వెళ్ళు .. నాకోసం తగిన ఏర్పాట్లు చెయ్ .. స్నానం చేసి పూజ కానివ్వాలి .. అన్నారు స్వామీజీ .

అలాగే స్వామీజీ .. అని యశ్వంత్ వైపు చూసి .. నువ్వు స్వామీజీ తో ఉండు యశ్వంత్ .. అంది రచన .

రచన అలా వెళ్ళాక .. ఒక్కసారిగా యశ్వంత్ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకొని మంత్రం జపిస్తూ అతడి చేతికి ఒక

రక్షా దారాన్ని కట్టారు స్వామీజీ ..

అవాక్కై .. ఏంటిది స్వామీజీ .. అన్నాడు యశ్వంత్ ..

చూడు నాయనా .. చుట్టూ ఉన్న పరిస్తితులు అనుకూలంగా కనబడుతున్నాయి .. కేవలం కనబడుతున్నాయి ..

అంతే .. దానర్థం అనుకూలం గా ఉన్నాయని కాదు .. అసలు పోరాటం మిగిలేఉంది .. సమస్య ని పూర్తిగా

పరిష్కరించాలి .. దానర్థం .. అంతం .. ఏదైనా సమస్య ని అంతం చేయాలి తప్ప .. దాన్ని కప్పిపెట్టి సమస్య

పరిష్కారమయిందని భావిస్తే అది మూర్ఖత్వమవుతుంది .. పోరాటం నువ్వు చేయాలి .. అందుకు నీకు బాసట గా

అమ్మవారి రక్షణ .. ఇది అమ్మవారి రక్షణ .. అన్నారు స్వామీజీ ..

అంటే ... అన్నాడు యశ్వంత్   ఆశ్చర్యంగా ..

సమస్య పరిష్కారం కాలేదు నాయనా .. ఈ ప్రశాంతత భగ్నం కాకుండా సమస్యని పరిష్కరించు .. అందుకు నీకు

తోడుగా నేను ఉంటాను .. పరిశుద్ధుడను అయిన పిదప పూజలో కూర్చుంటాను .. నువ్వు అప్రమత్తం గా ఉండు ..

ఇది తుఫాను ముందు ప్రశాంతత .. అన్నారు స్వామీజీ .

యశ్వంత్ కి కాళ్ళ కింద భూమి కదులు తున్నట్లు అనిపించింది ..

కలవరపడకు అన్ని  సవ్యం గా జరుగుతాయి .. పౌర్ణమి చంద్రుని మబ్బులు ఎంతసేపు కప్పి ఉంచగలవు ? మనసు

లో ధైర్యం మనకి ముందుకి నడిపిస్తుంది .. నువ్వు ముందుకి నడవక తప్పదు నాయనా .. అన్నారు

స్వా మీజీ రమణానంద .

అర్థమైంది స్వామీ .. నేను అప్రమత్తంగానే ఉంటాను .. మీరు దగ్గరుండి ఈ కార్యం నిర్వర్తించండి .. అన్నాడు

యశ్వంత్ స్థిరంగా ..           
                                       ******************************
ఇంకా ఉంది

మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Tuesday, 29 July 2014

రుధిర సౌధం 207

లే తల్లీ .. అని ఆప్యాయంగా ఆమె ని లేవదీసారు స్వామీజీ .

నాకిప్పుడు అర్థం అవుతుంది .. భగవంతుడి లీల ఎలా ఉంటుందో .. నా మనసు లో అనుకుంటూనే ఉన్నా ..

మీరు ఇక్కడ ఉంటె బావుండునని .. నా మనసు లోని మాటలు మీకు వినబడ్డాయా ? చిప్పిల్లిన కళ్ళతో అంది

రచన .

అతడు చిన్నగా నవ్వి .. అంతా ముందే నిర్ణయింప బడి ఉంటుందని నీకెప్పుడు చెబుతూ ఉంటా కదా తల్లీ .. మరి

సందేహమెందుకు ?నువ్వు విజయం సాధించగలవని నేను ముందే చెప్పానుగా .. అయినా నీవలనే నాకూ కొన్ని

బాధ్యతలు ఉన్నాయి .. అవే ఈనాడు నేనిక్కడ ఉండటానికి కారణం .. అన్నారు స్వామీజీ ..

దూరం నుండి వీరిని చూస్తున్న శివ .. యశ్ .. ఎవరాయన ? అని అడిగాడు ..

యశ్వంత్ చిరునవ్వుతో అన్నాడు .. మురారీ .. నీ సమస్య కి సమాధానం దొరికి పోయింది .. అని....

ఏమంటున్నావు యశ్వంత్ ? అన్నాడు మురారి .

కొన్ని నిమిషాల క్రితం మన మధ్యన నలిగిన సమస్య .. సత్య .. తన ఆరోగ్యం .. ఒక దివ్య పురుషుడు  కావాలి

తనని నయం చేయటానికి .. అతడే యితడు .. ఇది ఆ వైష్ణవీ మాత కృప కాక మరేంటి ? అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఇతడా ? నాకు నమ్మకం లేదు .. యశ్ .. అన్నాడు మురారి .

లేదు మురారీ .. ముందు అతడిని పలకరిద్దాం పదండి .. అని ముందుకు కదిలాడు యశ్వంత్ ..

పద మురారీ .. వాదనలకి ఇది సమయం కాదు .. పద .. అన్నాడు శివ . ఆ ఇరువురూ యశ్ ని అనుసరించారు .

అమ్మ .. అమ్మ ఎలా ఉంది స్వామీజీ ? నాది అత్యాశ అయిపోతుందేమో .. తను కూడా ఇక్కడ ఉంటె బావున్నని

పించింది .. అంటుంది రచన వీరు ముగ్గురూ వారిని చేరుకునే సరికి ..

స్వామీజీ చిరునవ్వు తో .. నాయన లారా ఎలా ఉన్నారు ? మీ ధైర్యం ,రక్షణ ఈనాడు ఈ విజయానికి బాసట గా

నిలిచాయి .. అన్నరు  చిరునవ్వుతో స్వామీజీ ..

ఆ ముగ్గురూ ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకున్నారు .. తదుపరి .. యశ్వంత్ ముందుకి వచ్చి ఆశీర్వదించండి

స్వామీజీ .. అని వంగి అతడి పాదాలకి నమస్కరించాడు ..

శీఘ్రమేవ కళ్యాణ ప్రాప్తిరస్తు .. అన్నారు స్వామీజీ ..

అతడి వైపు చిరునవ్వుతో చూసి నేను మీకోసం చాల విన్నాను .. కానీ ఇదే మొదటి సారి చూడటం .. సంతోషం గా

ఉంది మిమ్మల్ని కలవటం .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఈనాడు మనం ఇక్కడ కలవటం అనేది విధి లిఖితం నాయనా .. అన్నారు స్వామీజీ .. తర్వాత తన వైపే విచిత్రంగా

చూస్తున్న మురారి ని చూసి .. నాయనా .. మనసు వికలమై ఉన్నావు .. నువ్వు ఎదురు చూస్తున్న పరిష్కారం

నేనే .. వెళ్లి ఆమె ని తీసుకురా .. రేపు ఉదయానికి ఆమె మీతో పాటూ నవ్వుతూ తిరగాలిగా .. అన్నారు స్వామీజీ .

మురారి ఆశ్చర్యంగా చూసాడు .. అతడే కాదు .. రచన తో పాటు యశ్వంత్ , శివ కూడా విస్తుపోయారు ..

అలా చూస్తావేం నాయనా .. వెళ్ళు .. భూతరేఖ ని చేదించి ఆమె కి విముక్తి ప్రసాదిస్తాను .. అన్నారు స్వామీజీ .

స్వామీజీ .. అంటూ అతడి కాళ్ళ పై పడి కన్నీళ్ళతో అతడి కాళ్ళని అభిషేకించాడు మురారి ..

స్వామీజీ .. సత్య ని మీరే నయం చేయగలరు .. ఇదంతా అమ్మవారి లీల .. అర్థం అవుతుంది స్వామీ .. అన్నాడు

యశ్వంత్ చెమర్చిన కళ్ళతో ..

ఇంకా ఉంది


మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Monday, 28 July 2014

రుధిర సౌధం 206

సత్య ని ముంబై లో ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకు వెళ్తే బావుంటుంది శివా ? సాలోచన గా అడిగాడు మురారి .

డాక్టర్ లు నయం చేయగలరంటావా మురారీ ? ఇలాంటి సమస్యలు మన సైన్స్ లో కొత్త పేర్లు పెట్టుకోడానికే..

ఆయుర్వేద చికిత్స అయితే బెటర్ అని పిస్తుంది .. అన్నాడు శివ .

తను ఇక్కడ కి రాకుండా ముంబై లోనే ఉండుంటే బావుండేది శివా .. నన్నొదిలి ఉండలేక వచ్చేసింది .. అని

ఇంకేదో మురారీ చెప్పబోతుండగా ..

మురారీ .. యశ్ , రచన వస్తున్నారు .. అన్నాడు శివ మహల్ ద్వారం వైపు చూస్తూ ..

వెనక్కి తిరిగి .. వాళ్ళని చూసి .. చిరునవ్వు తో హౌ ఆర్ యు రచనా .. అన్నాడు మురారి .మురారి వైపు చిరునవ్వుతో చూసి .. అదేంటి అలా అడుగుతున్నావు ? ఉదయమే కదా మనం కలిసింది .. అంది

రచన అక్కడ ఉన్న చైర్ లో తానూ కూర్చుంటూ .. యశ్వంత్ కూడా ఆమె పక్కన కూర్చున్నాడు ..

నువ్వు డల్ గా ఉన్నావని తెలిసింది లే .. అందుకే .. బట్ నువ్విప్పుడు నాకు డల్ గా కనిపించటం లేదు ..

అన్నాడు మురారి .

సత్య ఎలా ఉంది ? ఏమైనా తిన్నదా లేదా ? అయినా తననిక్కడ కి తీసుకోచ్చేయాల్సింది మురారీ .. నేను మనం

ఉండేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను ఇక్కడ .. అంది రచన .

రచనా .. తనని అక్కడనుంచి కదప బుద్ధి కాలేదు .. సరస్వతి తనని ఎంతో బాగా చూసుకుంటుంది .. అందుకే

నేను అక్కడే ఉంచేసి వచ్చా .. మనం ఏదో పనిలో ఉండాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ .. తనని చూసుకోవటం కుదరక

పోవొచ్చు కదా .. అన్నాడు మురారి .

నువ్వన్నది నిజమే .. తానిప్పుడు అక్కడ ఉండటమే బెటర్ లే .. అంది రచన బాధగా .

నువ్వు చెప్పు రచనా .. అసలు .. అసలు సత్య పరిస్థితి ఏంటి ? నాకేం అర్థం కావటం లేదు .. అన్నాడు మురారి .

శివ , యశ్వంత్ లు.. ఇద్దరూ కూడా ఆమె వైపు ఆసక్తిగా చూశారు .

ఆమె మెల్లిగా లేచి చిన్నగా నిట్టూర్చి .. నేను కోట చేరుకునే సరికి సత్య వైజయంతి గీసిన భూత రేఖ లో

బంధింపబడి ఉంది .. నేను ఆమె ని సమీపించ లేక పోయాను .. మురారీ .. కానీ దైవం మన వైపు ఉండటమో

ఏమో సమయానికి అనుకోకుండా అక్కడికి వీరాస్వామి రావటం అతను మనకి సహాయం చేయటం జరిగింది ..

అతను సత్య ని ఆ వలయం నుండి కాపాడాడు .. కానీ తనని పూర్తిగా నయం చేయలేనని చెప్పాడు .. సత్య

కి నయం కావాలంటే దివ్య శక్తులు ఉండాలన్నాడు .. ఓ పుణ్య పురుషుడై ఉండాలన్నాడు .. కానీ అటువంటి

వారు ఎవరు .. ఏమిటి అన్నదే మనం ఆలోచించాలి .. ఆ దివ్య పురుషుడు ఎవరై ఉంటారో .. అంటూ గేటు వైపు

చూసిన ఆమె ఆశ్చర్యం తో కళ్ళు పెద్దవి చేసి చూసింది ..

రచన అలా సడన్ గా మాట్లాడుతూ ఆగిపోవటం చూసి ఆమె వైపు చూసిన ఆ ముగ్గురు స్నేహితులు ఆమె

కళ్ళలో   ఆశ్చర్యాన్ని గమనించి ఆమె చూస్తున్న వైపు చూశారు ..

స్వా మీ.. జీ ...    అసంకల్పితం గా రచన పెదవులు ఉచ్చారించాయి ..

ఈయన .. రమనానంద మహర్షి .. ఇక్కడ .. ఆశ్చర్యం గా ఉందే .. అన్నాడు యశ్వంత్ ..

ఆయన ఎవరో మీకు తెలుసా ? అడిగాడు మురారి ఆయన ముఖ వర్చస్సు కి ఆశ్చర్య పడుతూ ..

ఇంతలో అమాంతంగా పరుగుతీసి అతడిని చేరుకొని అతడి పాదాలపై పడి నమస్కరిoచింది రచన .

ఇంకా ఉందిమీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Friday, 25 July 2014

రుధిర సౌధం 205


నేనే కాదు మీరూ చెప్పాలి .. రత్నం రాజు గురించే .. తన జాడ .. తెలిసిందని పక్కూరు వెళ్ళాడని చెప్పాలి .. కొంచెం

మేనేజ్ చేసుకుంటే రేపు కార్యక్రమం సజావుగా అయిపోతుంది ఏమంటారు ? అన్నాడు యశ్ .

ఓకే యశ్ .. అలానే చేద్దాం .. ముందు నువ్వు లోపలికి వెళ్లి రచన ని కొంచెం నార్మల్ చెయ్ వెళ్ళు .. అన్నాడు

మురారి .

సరే అని లోపలికి నడిచాడు యశ్వంత్ .

యశ్వంత్ వెళ్తుంటే .. చిన్నగా నిట్టూర్చి .. ఆఖరికి రత్నం రాజు కూడా మనల్ని టెన్షన్ పెడుతున్నాడు మురారీ .

అన్నాడు శివ .

అదిసర్లే .. రేపు మనం చెప్పింది అబద్ధం అని తెలిస్తే రచన మనందరితోను గొడవ పడుతుంది .. అన్నాడు మురారి .

అది నిజమే సుమీ ,,,మనం రెడీ గా ఉండక తప్పదు .. తప్పించుకోవాలంటే యశ్వంత్ మీద నెట్టేద్దం .. అన్నాడు

నవ్వుతూ శివ .

అతడి నవ్వులో శృతి కలిపాడు మురారి .

                                                          *********************

యశ్వంత్ రచన గదిలోకి వెళ్లేసరికి మంచం మీద ముంగాళ్ళ చేతులు వేసుకొని డల్ గా ఏదో ఆలోచిస్తూ కని

పించింది రచన .

ఓహో .. మిస్టర్ రత్నం ఎంత పని చేశావయ్యా ? నా ప్రియురాలి మొహం లో నవ్వు మాయం చేసేసావు అన్నాడు

ఆమె ముందుకి వెళ్లి .

 ఆమె  చిరుకోపంగా అతడి వైపు చూసింది ..

రచనా .. ఇంకా ఆ మొహం పక్కన పెట్టి కొత్త మొహం పెట్టుకో .. చూడు ఎలా ఉన్నవో ? అన్నాడు యశ్వంత్ .

యశ్ .. నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోవడం లేదు .. పైగా ఇలా ఆట పట్టిస్తున్నావు .. మూతి పక్కకి తిప్పుతూ అంది

రచన .అతడు ఆమె నలా చూసి గట్టిగా నవ్వేశాడు ..

అతడి నవ్వు చూసి ఆమె మరింత కోపంగా చూసింది అతడి వైపు ...

ఓకే .. ఓకే .. ఇంకా ఆటపట్టించను  .. ఐయాం సారీ .. బట్ నువ్వు రత్నం కోసం కంగారు పడుతున్నట్టు ఏం లేదు

రచనా .. అతడు పక్క ఊరు వెళ్ళాడట .. ఎవరో చిరకాల స్నేహితుడిని కలవటానికి .. ఇంతకు ముందే బాలయ్య

వచ్చి చెప్పాడు .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఏంటి ? నిజంగానా ? మరైతే  ఆ శంకరం అలా చెప్పాడేం ? అనుమానం గా అంది రచన .

మనందరి లానే అతడు అలా అనుకున్నాడు .. అన్ని అనుమానాలే కదా ..  అని ఆమె ముందు కూర్చుని ..

నువ్విలా డల్ గా ఉంటె ఎలా చెప్పు ? ఇప్పుడే కదా మనం సంతోషం గా ఉండాలి .. నువ్వు మూడ్ ఆఫ్ చేస్కుని

ఉంటె ఇంకా మేమేం చేయం .. హ .. నువ్వే చెప్పు అన్నాడు యశ్వంత్  అనునయంగా .

నిజమే .. సారీ .. అంది రచన .

గుడ్ .. ముందు లేచి బయటకి రా .. మురారి వచ్చాడు .. మన సత్య అలా పడుంది .. అయినా వాడు హ్యాపీ గా

ఉండటానికి ప్రయత్నించటం లేదా ? నువ్వే మంటే  ఆ రత్నం కోసం మూడ్ ఆఫ్ చేస్కున్నావు .. అన్నాడు

యశ్వంత్  .

లేదు యశ్ .. నౌ ఐ అమ్ ఓకే .. పద .. నేను మురారిని కలుస్తాను .. అని మంచం మీంచి లేచింది రచన ..

గుడ్ .. పద .. అని ముందుకి నడిచాడు యశ్వంత్ .

ఇంకా ఉంది

మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Thursday, 24 July 2014

రుధిర సౌధం 204లేదు మురారి .. బట్ ఆలయం తెరచుకోగానే అన్నీ మామూలై పోతాయని నేను అనుకుంటున్నాను .. అన్నాడు

యశ్వంత్.

చిన్నగా తల ఊపి .. ఒకవేళ ఆలయం తెరచుకున్నాక మనం వచ్చిన పని అయిపోయిందనుకుంటే నేను ఎల్లుండే

సత్యని తీసుకొని ముంబై బయల్దేరుతాను యశ్వంత్ .. అన్నాడు నిర్లిప్తం గా మురారి .

అలాగే చేద్దువ్ గానీ మురారీ .. నేను అర్థం చేసుకోగలను .. సత్య ని మంచి డాక్టర్ కి చూపించాల్సి ఉంటుంది ..

అంతా మంచే జరుగుతుంది నువ్వు వర్రీ అవ్వకు .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

సరేలే .. ఇంతకీ రచన ఎక్కడ ? తనకి కంగ్రాట్స్ చెప్పాలి ముందర .. అన్నాడు మురారి .

తను .. తను కొంచెం డిస్టర్బ్డ్ గా ఉంది మురారి .. తను రత్నం కోసం ఆలోచిస్తుంది .. తన వల్లే రత్నం ఇంతవరకు

కనబడకుండా ఉండిపోయాడే మో అని ఫీల్ అవుతోంది .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఓహ్ .. దారిలో చెప్పాడు శివ ఈ విషయం కోసం .. బట్ యశ్ .. రచన ఈ సమయం లో ఇలా ఉండ కూడదు ..

మనం తన మూడ్ మార్చాలి .. అన్నాడు మురారి .

ఆ సమయం లో పరుగున అక్కడికి వచ్చాడు బాలయ్య ..

బాలయ్యా .. ఏంటి విషయం ? అని అడిగాడు యశ్వంత్ అతని మొహం లో కంగారు చూసి ...

బాబుగారూ .. అమ్మగారు నన్ను రత్నం బాబు బండి ఎక్కడుందో చూసి రమ్మన్నారయ్యా ... ఆ బండి ఆ పాడుబడ్డ

కోట కి వెళ్ళే దారిలో .. సన్నటి మట్టి బాట మొదలవుద్ది గదండీ .. అక్కడే అడ్డంగా ఉందండీ .. ఆ బాబు ఆటే

వెళ్లినట్టు ఉన్నారండీ అన్నాడు బాలయ్య .

ఓహ్ మై గాడ్ .. అయితే ఖచ్చితం గా భయపడి పోయి అక్కడే ఎక్కడో కళ్ళుతిరిగి పడుంటాడు .. ఇప్పుడెలా ?

అన్నాడు శివ .

బాలయ్యా .. ముందీ విషయం వెళ్లి భూపతి వాళ్లకి చెప్పు .. శంకరం మనుషుల్ని పట్టుకొని వెళ్తాడు .. ఆ .. ఈ

మాట అమ్మాయి గారితో చెప్పకు .. ఇప్పటికే తన మూడ్ ఆఫ్ చేసుకుంది .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

అలాగే బాబూ .. అని అక్కడి నుండి పరుగులాంటి నడక తో ముందుకి సాగిపోయాడు బాలయ్య .

యశ్ .. అతడు సేఫ్ గానే ఉండి ఉంటాడా ? అనుమానం గా అడిగాడు మురారి .

సేఫ్ గానే ఉంటాడు మురారీ .. వైజయంతి గాని , బసవరాజు గానీ లేరు .. వాళ్ళని వీరస్వామి బంధించాడు .. ఇక

అక్కడ ప్రమాదం ఏముంటుంది ? బహుశా స్వతహాగా అతడు భయస్తుడు కాబట్టి దేనికో భయపడి ఎక్కడో పడి

పోయి ఉంటాడు .. శంకరం వాళ్ళు ఎలాగు వెళ్తారు కాబట్టి .. వాళ్ళే అతడ్ని జాగ్రత్తగా తెచ్చు కుంటారు .. అన్నాడు

యశ్వంత్ సాలోచనగా .

నువ్వు చెప్పేది నిజమే యశ్ .. మరింకేంటి ఆలోచన ? రచన మూడ్ మార్చు .. ముందు మనలో అందరం హ్యాపీ

గా ఉండాలి .. సత్య లేదు సరికదా .. రచన కూడా డల్ గా ఉంటె ఎలా ? అన్నాడు శివ .

శివా .. మురారీ .. నాకు రచన కోసం చిన్నప్పటి నుండీ తెల్సు .. తను అంత త్వరగా నార్మల్ అవదు .. అందుకే

తను మళ్ళి నార్మల్ అవ్వాలంటే నేను తనతో ఓ అబద్ధం చెప్పాలి .. అన్నాడు యశ్వంత్ ..

అబద్ధమా ? ఏంటి ? ఎందుకు ? అన్నాడు శివ .

ఇంకా ఉంది
మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Wednesday, 23 July 2014

రుధిర సౌధం 203

మురారీ .. మురారీ .. సరస్వతి ఇంటి ముందు నిలుచుని గట్టిగా అరిచాడు శివ .

తలుపు తెరిచి .. శివ బాబూ లోపల్కి రండి .. అంది సరస్వతి .

లేదు సరస్వతీ .. యశ్వంత్ అర్జెంటు గా రమ్మన్నాడు .. ముందు మురారి ని పిలువు .. అన్నాడు శివ ..

అలాగే బాబూ .. అని లోపలకి వెళ్ళింది సరస్వతి .. సరస్వతి లోపలకి వెళ్ళిన రెండు నిమిషాలకి బయటకి వచ్చాడు

మురారి .

శివా .. ఇప్పుడే వచ్చావా ? నీ పనులన్నీ అయిపోయాయా ? అన్నాడు మురారి చెప్పుల్లోకి కాళ్ళు దూరుస్తూ .

అయిపోయాయి రా .. అది సరే .. సత్య భోజనం అయిందా ? అన్నాడు శివ .

హా .. తనని సరస్వతి  ఎంతో బాగా చూసుకుంటుంది .. నేను తనకి చెప్పోచ్చానులే .. అన్నాడు మురారి .

సరే పద .. ముందు మహల్ కి వెళ్ళాలి . రచన . యశ్ ఎందుకో కంగారుగా కనిపించారు ఇంతకు ముందు ..

అన్నాడు శివ .

ఏం ఏమయింది ? అంటూ నడుస్తూనే అడిగాడు మురారి ..

మురారి తో కబుర్లు చెబుతూనే ఇద్దరూ మహల్ కి చేరుకున్నారు .

మహల్ ని చూడగానే .. అబ్బురంగా .. అరె .. ఇది రాణి మహాలేనా ? కొన్ని గంటల్లో ఇంత మార్పా?అన్ బిలీవబుల్

అన్నాడు మురారి .

చిరునవ్వు నవ్వుతు .. ఇంకేం .. నమ్మకు .. ఇంకో విషయం తెలిస్తే ఇంకా షాక్ అవుతావు .. ఈ మహల్లో ఇప్పుడు

వైజయంతి లేదు .. అన్నాడు శివ .

అర్థం అవుతుందిరా .. ఈ మహల్ చుట్టూ ఈ హడావిడి , ఇంత జనం .. ఈ కోలాహలం .. ఇవ్వన్ని చెబుతున్నాయి

ఇప్పుడిక్కడ వైజయంతి లేనే లేదని .. అన్నాడు మురారి .

హః హ్హ హా ... గట్టిగా నవ్వాడు శివ .

శివా .. ఇంతకీ మనోళ్ళు ఎక్కడున్నారు .. అదే .. మన ప్రిన్స్ అండ్ ప్రిన్సెస్ .. అన్నాడు మురారి .

ఇక్కడ .. ఇక్కడకి రండి మీ ఇద్దరూ .. గట్టిగా అరిచాడు యశ్వంత్ కొంత దూరం లో నుండి .

హే .. మనోడు అక్కడున్నాడు పద .. అని యశ్వంత్ వైపు నడిచాడు శివ .. మురారి కూడా శివ ని అనుసరించాడు .

యశ్వంత్ దగ్గరకి చేరుకోగానే .. యశ్ , మురారిని ఆప్యాయం గా హత్తుకున్నాడు . తరువాత అక్కడ ఉన్న చైర్స్

లో ముగ్గురూ ఆసీనులయ్యారు .

వేరి హ్యాపీ యశ్ .. మనం ఈ మహల్ దగ్గరికి చాలా సార్లు వచ్చాం .. బట్ ఈరోజు ఈ మహల్ దగ్గరికి సంతోషాన్ని

తెచ్చాం .. అన్నాడు మురారి .

అవును మురారి .. బట్ వుయ్ ఆర్ నాట్ ఫుల్లీ హ్యాపీ .. సత్య .. సత్య కూడా ఇప్పుడు మనతో ఉంటె బావుంటుంది .

ఇంతకీ తను ఎలా ఉంది ? అని అడిగాడు యశ్వంత్ .

తనకేం అయిందో నాకు అర్థం కావడం లేదు యశ్వంత్ .. తింటుంది .. అన్ని వింటుంది .. బట్ తను మనలో లేదు ..

బై ది వే .. సత్య గురించి రచన ఏమన్నా చెప్పిందా ? తనెలా కోలుకునేది ఏమిటని ? అన్నాడు మురారి ఆత్రుత గా .ఇంకా ఉంది
మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Tuesday, 22 July 2014

రుధిర సౌధం 202ఆలోచిస్తే అన్ని ఇప్పుడు అర్థం అవుతున్నాయి రచనా .. అందుకనే భూపతి నీ విషయం లో ఎప్పుడు కోపంగా

బిహేవ్ చెయ్యలేదు .. వీరస్వామి కూడా నీకందుకే సహాయం చేసుంటాడు .. రత్నం మనసులో ప్రేమ .. అతడి లో

పిరికితనాన్ని అధిగమించుంటుంది.. అతడు నీకోసమే కోట కి వెళ్ళుంటాడు .. అన్నాడు నిర్లిప్తం గా యశ్ .

అతడికి ఏదన్నా జరిగితే దానికి కారణం పరోక్షం గా నేను .. యశ్ .. రత్నాన్ని ఎలాగైనా కాపాడాలి .. అంది రచన .

ఎలా ? ఇప్పుడు సమయం తక్కువ ఉంది .. తెల్లారే సరికల్లా నువ్వు ఆలయం తెరిచే పనిలో ఉండాలి .. ఏం తోచడం

లేదు .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

అయ్యా .. నేనీ విషయం భూపతి గారితో చెప్పాలి .. మీరు మాకు ఒక్క సహాయం చెయ్యండి చాలు .. కొంత మంది

ని  మాకు సాయంగా పంపండి .. మేమే చినబాబు ని వెదికి తీసుకొస్తాం .. అన్నాడు శంకరం .

అలాగే శంకరం గారూ .. మీరు వెళ్ళండి .. ఎవరు సహాయం గా కావాలంటే వారిని తీసుకెళ్ళండి .. అన్నాడు

యశ్వంత్ .

యశ్ .. ఏమిటిదంతా ? బాధగా అంది రచన.

నువ్వేం బాధపడకు రచనా ? రత్నం అమాయకుడు .. ఏం కాదులే తనకి .. ముందు మనం మహల్ కి వెళ్దాం పద ..

అని ఆమె భుజం మీద చేయి వేసి .. వెనక్కి తిరిగి .. శివా .. అని కేక వేసాడు యశ్వంత్ .

పరుగున వచ్చాడు శివ .. రచన ని చూసి .. అరె .. నువ్వేప్పుదోచ్చావ్ .. అలా ఉన్నారేంటి ఇద్దరూ ? అంటూ ప్రశ్నల

వర్షం కురిపించారు .

అవన్నీ మనo మహల్ కి వెళ్లి మాట్లాడుకుందాం .. నీ కూరగాయలు కొనడం అయిపోతే పద ముందు మహల్ కి

పోదాం .. అన్నాడు యశ్ .

యశ్ .. మురారి వస్తానన్నాడు గా .. నేను వాడిని పట్టుకుని వస్తాను .. ముందు మీరు వెళ్ళండి అన్నాడు శివ .

అవును కదూ .. సరే .. మీరిద్దరూ వెహికల్ లో వచ్చేయండి .. మేమిద్దరం వెళ్తాం .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఎందుకో ఇద్దరూ డల్ గా ఉన్నారు .. నాతో చెప్పొచ్చుగా విషయమేమిటో .. అన్నాడు శివ .

శివా ... రత్నం రాజు కోసం తెలిసింది .. అతడు ఆ పాడుబడ్డ కోట వైపు వెళ్ళాడని అంటున్నారు .. అంది బాధగా

రచన .

వ్వాట్ .. అతనికి అక్కడేం పని ? అన్నాడు శివ ఆవాక్కవుతూ ..

శివా .. అన్ని తీరిగ్గా మాట్లాడుకుందాం .. చాలా పనైతే ఉంది కదా .. ముందు అర్జెంటు గా మురారిని పట్టుకొని

వచ్చేయ్ .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఓకే .. కూరలు .. ఇంకా మిగతా సామాన్లు వెహికల్ లో ఉన్నాయి .. మీరిద్దరూ వెహికల్ లో వెళ్ళిపొండి ...

నేను , మురారి నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తాం అన్నాడు శివ .. వెహికల్ కీస్ యశ్వంత్ చేతిలో పెడుతూ ..

నువ్వు రా రచనా .. అని బండి స్టార్ట్ చేసాడు యశ్వంత్ ... రచన ఎక్కి కూర్చుంది ..

బండి మహల్ వైపు దూసుకు పోతుంది ...

యశ్ .. నేను ప్రమాదం లో ఉన్నానన గానే ఏమీ ఆలోచించకుండా నాకోసం బయల్దేరాడట రత్నం .. అంత అతడికి

నామీద ఉన్నప్పుడు .. అది నాకెందుకు తెలియలేదు యశ్వంత్ ... తెలిసుంటే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని

అతడికి చెప్పుండే దాన్ని .. అతడిలా ప్రమాదం జోలికి వెళ్లక పోయుండేవాడు కదా .. అంది రచన .

స్టాపిడ్ .. రచన .. నువ్వు సెన్సిటివ్ ఎప్పుడయ్యావు ? నువ్వు ఇప్పుడు గుడికోసం మాత్రమె ఆలోచించు .. రత్నం

కోసం కాదు .. చిరాగ్గా అరిచాడు యశ్వంత్ .

రచన మౌనం గా ఉండిపోయింది .

ఇంకా ఉందిమీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Monday, 21 July 2014

రుధిర సౌధం 201
రావణపురం కూరగాయల వ్యాపారం జరిగే స్థలం .. రైతులు , చేతి వృత్తుల వారు తమ తమ సామాన్లు విక్రయించే

స్థలం అది .

ప్రజలు ఆనందం గా పాటలు పాడుతున్నారు . ఆ పాటలు హుషారుగా డాన్సు చేస్తున్నాడు శివ .. యశ్వంత్

చప్పట్లు కొడుతూ అతడిని ఉత్సాహ పరుస్తున్నాడు .

యశ్ .. యశ్ .. గట్టిగా అరచింది రచన .

గిరుక్కున వెనక్కి చూసి .. హే ..

నువ్వెప్పుడొ చ్చావు ? సర్లే ..

సమయానికి వచ్చావు .. రా.. రా .. ఈ

ఊరికి మంచి  రోజులు రాబోతున్నాయని ప్రజలంతా ఎంత ఉత్సాహం గా ఉన్నారో చూడు .. మన శివ చూడు .. ఎలా

గెంతులేస్తున్నాడో .. అన్నాడు హుషారుగా యశ్వంత్ ఓ వంక శివ ని చూస్తూ ..

ఆ .. అంది నీరసంగా రచన .

అరె .. ఏమైంది ? ఎందుకలా ఉన్నావు ? అడిగాడు యశ్వంత్ ఆమె ముఖాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుంటూ .

యశ్ .. బాలయ్య వచ్చాడు .. అంటూ .. బాలయ్య చెప్పిన విషయం అంతా యశ్వంత్ చెవిన పడేసింది రచన .

ఓహ్ .. అని తల పట్టుకున్నాడు .. యశ్వంత్ .

మనం ఈ విషయం భూపతి కి చెబుదామా ?  అంది రచన .

అమ్మాయి గారూ .. అన్న మాట విని పక్కకి తిరిగి చూశారు ఇద్దరూ .. గుమస్తా శంకరం ఉన్నాడు అక్కడ .

అతడిని అక్కడ చూడగానే .. యష్ , రచన ఇద్దరూ ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకొని .. రా రచనా .. అని శంకరం

వైపు నడిచాడు యశ్వంత్ .

మీరు .. ఈ మార్కెట్టు కి వచ్చారా ? అన్నాడు శంకరం .

శంకరం గారు ఆ విషయం పక్కన పెట్టండి .. అని రత్నం విష్యం చెప్పారు శంకరానికి.

అయ్యా .. ఎంత ఘోరం ? ఇది వింటే భూపతి తట్టుకోలేడు .. అన్నాడు శంకరం .

అసలు రత్నం ఎక్కడికి వెళ్ళుంటాడు చెప్పగలరా మీరు ? అమాయకంగా అడిగింది రచన .

ఇంకెక్కడికి అమ్మా .. మీరు ప్రమాదం లో ఉన్నారనుకొని ఏమీ ఆలోచించకుండా ఆ కోటకే వెళ్లి పోయుంటాడు ...

ఇంతవరకు తిరిగిరాలేదు .. అంటే .. ఏమైపోయాడో కుర్రాడు అన్నాడు శంకరం బాధగా .

లేదు శంకరం గారూ .. రత్నం చాలా పిరికివాడు .. అంతవరకూ ఎలా వెళ్తాడు ? నేను బాలయ్య కి వెదకమని

పంపాను .. ఐనా నేను ప్రమాదం లో ఉన్నననుకొని అతడు రావడమేంటి ? నాకర్థం కాలేదు .. అంది రచన .

రత్నం బాబు నిన్ను ఇష్టపడ్డాడమ్మా .. ఇష్టపడినోడు ప్రాణం అనుకున్న పిల్ల కోసం ఏమైనా చేస్తాడమ్మా .. అన్నాడు

శంకరం బాధగా .

వ్వాట్ .. రత్నం రాజు నన్ను ఇష్ట పడ్డాడా ? ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ? అతడి ఇష్టా ఇష్టాలు ప్రాణత్యాగం

చేసేంత  గొప్పవి కావని మీకు తెలీదా ? కోపంగా అంది రచన .

మౌనంగా ఉండిపోయాడు యశ్వంత్ .

లేదమ్మా ? ఆ బాబు చెడు తిరుగుళ్ళు తిరిగిన మాట నిజమే .. నీ మీద అలాంటి ఇష్టమే ఉందను కొన్నాం .. కానీ

రత్నం బాబు వాల్లయ్య తో చెప్పాడు .. ధాత్రి ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను .. తను లేకుండా ఉండలేను .. అని .. భూపతి

గారు కూడా రేపో మాపో మీతో ఈ విషయం ప్రస్తావించేవారు కూడా .. కానీ ఈ లోపే .. ఏవేవో జరిగి పోయాయి ..

నేను చెప్పేది నిజమమ్మా .. అన్నాడు శంకరం .

నో .. అని కన్నీళ్ళ పర్యంత మయింది రచన .

ఇంకా ఉంది

మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Saturday, 19 July 2014

కృతజ్ఞతాభివందన మాల - "రుధిర సౌధం" నవలా పాఠకులకి
ప్రియాతి  ప్రియమైన "రుధిర సౌధం " పాఠ కులకి ,
                 ముందుగా దేశ ,విదేశాల్లో ఉన్నపాఠకులకి కృతజ్ఞతాభివందనములు .. ఈరోజు బ్లాగ్ నవల రచయిత్రి

గా రూపు దాల్చిన నాకు మీరిచ్చిన ప్రోత్సాహం అమోఘమైనది . ఈరోజు తో రుధిర సౌధం నవల 200 భాగాలను

పూర్తి చేసుకుంటుంది .. మరికొన్ని రోజుల్లో క్లైమాక్స్ కి చేరబోతున్న ఈ నవల నాకు ఎందరో అభిమానుల్ని తెచ్చి

పెట్టింది . కాకతాళీయం గా ఒక భాగాన్ని చదివిన వారు .. తిరిగి మొదటి భాగం నుండి చదవడం మొదలు పెడు

తున్నారు . ఫోన్ ద్వారా , మెసేజ్ ల ద్వారా ,బ్లాగ్ లో మెసేజ్ ఇవ్వటం ద్వారా వాళ్ళ అభిప్రాయాలని ,సలహాలని

ఇస్తూ నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నారు .. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగువారు వాళ్ళ విలువైన సమయాన్ని నా

నవల చదివేందుకు వినియోగిస్తున్నారు .. అందుకు నిజంగా మీకు కృతజ్నతలు . ఇంకా రచన ల పట్ల , తెలుగు

పట్ల ఉన్న ప్రేమ , శ్రద్ధ , అభిమానాలు అందుకు కారణాలు అయి ఉండవచ్చు .


నేను పెద్ద రచయిత్రి నేం కాదు .. కాని చిన్ననాటి నుండి చిన్న చిన్న కవితలు , కథలు రాస్తుండటం .. మా

నాన్నగారికి వాటి పట్ల ఆసక్తి , నైపుణ్యం ఉండటం .. అవి నాకు ప్రాప్తించాయి అనుకుంటా ..

ఇకపోతే "రుధిర సౌధం " నేను రాసిన మొదటి నవల కాకపోయినా బ్లాగ్ లో ప్రచురితమైన మొదటి నవల .. నా

పట్ల  నాకు నమ్మకాన్ని , నాలో ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పెంచిన ఓ ప్రయత్నం . కాగితం ఉపయోగించకుండా సరాసరి

బ్లాగ్ లోనే రాసిన నవల .. నేను స్త్రీ వాది  ని కాకపోయినా స్త్రీ సబల , అబల కాదన్న నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తిని .

అందువల్లే ఈ నవల లో "రచన " పాత్ర ని బలీయం గానే తీర్చి దిద్దాను .. తెలివితేటలు , అందం ,సాహసం నేటి

అతివ లక్షణాలు .. ఏదైనా సాధించేందుకు ప్రయత్నించడం లో పురుషులకి ఏమాత్రం తీసిపోదు నేటి మహిళ .

నా ఆలోచనలకి తగ్గట్టు గానే ఉంటుంది రచన పాత్ర . ఏదో సరదాగా మొదలు పెట్టిన ఈ నవల ఇప్పుడు నా

దినచర్య గా  మారిపోయింది . ఏమాత్రం అశ్లీలానికి తావివ్వని నా రచనా శైలి మీ అందరికీ నచ్చిందనే

భావిస్తున్నాను .. చాలా మంది  పాఠ కుల కోరిక ప్రకారం "రుధిర సౌధం " పూర్తి కాగానే మరొక నవల మొదలు

పెట్టబోతున్నాను .. అందుకు కూడా మీ అందరి సహకారం ఉంటుందనే భావిస్తున్నాను ... "నా రచన  " లో నా

రచన లు కవన ప్రపంచం లో అనుభవజ్ఞుల కెవరికన్న తప్పుగా అనిపిస్తే దయచేసి నన్ను సరిదిద్దేందుకు ఓ క్షణం

కూడా ఆలోచించవద్దని , మీ అమూల్య మైన సలహాలను అందజేస్తారని భావిస్తున్నాను .. ఇకపోతే

" రుధిర సౌధం " పాఠకులు కూడా వారి అమూల్యమైన అభిప్రాయాలని తెలియజేస్తూ ఉండమని అర్థిస్తున్నాను .

200 వ భాగం తో పాటు మిగతా భాగాలు కూడా మీలో ఆసక్తి ని , ఉత్సుకత ని రేపేలా ఉంటాయని మాటిస్తున్నాను .

మరోసారి మీ అందరికి కృతజ్నతలు .. ఇక సెలవా మరి ..

                                                                                                   మీ అభిమానాన్నిఎల్లప్పుడూ కాంక్షించే

                                                                                                           - రాధిక ఆండ్ర  


క్లిక్ ఆన్     Naarachana.com 
like the posts of this blog in face book also by clicking on facebook/naarachana; or search as "నా రచన" in facebook.

రుధిర సౌధం 200 వ భాగం

అప్పుడే స్నానం ముగించుకొని అద్దం ముందు నిలబడి తన రూపాన్ని అపురూపం గా చూసుకొంది  రచన .

 అసలు నా గురించి పట్టించుకొనే సమయమే లేక పోయింది .. గుడి కార్యక్రమం ముగిసాక బలేశ్వర్ కి చెప్పాలి

జాబు   రిజైన్ చేస్తున్నాన్నని .. అమ్మ తో నా ప్రేమ కోసం చెప్పేయాలి .. యశ్వంత్ ని ప్రేమిస్తున్నాను అంటే

కాదనదు .. పైగా  సంతోషం తో ఉబ్బి తబ్బిబ్బు అయిపోదుా  అమ్మ .. అని తనలో తానె నవ్వుకొంది రచన ..

చెవులకి జూకాలు తగిలించి .. తలారా స్నానం  చేసిన జుట్టు ని సుతారం గా దువ్వుకొని రెడీ అయి మహల్ బైటికి

వచ్చింది రచన .

బయటకి రాగానే ఎదురుపడ్డాడు తాత(సరస్వతి తాత ) .

తాతా .. నువ్వింకా ఇంటికి వెళ్ళలేదా ? చిరునవ్వుతో అడిగింది రచన .

ఎక్కడమ్మా ? పని తెమిలితేనా ? ఒక్కసారి బయటకి వచ్చి చూడమ్మా .. మహల్ చుట్టూ పూల మాలల తో

అలంకరించారు మనవాళ్ళు .. అన్నాడు తాత .

అవునా ? అని చుట్టూ చూసింది రచన .

మహల్ గోడలకి బంతిపూల దండలు వేలాడుతున్నాయి ..

మహల్ అంతా కాగడాల వెలుతురులో దేదీప్యమానం గా వెలుగుతోంది ..

ఆమె కళ్ళల్లో అసంకల్పితం గా కన్నీరు నిండింది ... ఆమె కళ్ళల్లో కన్నీరు చూసి .. తాత అడిగాడు ..

అమ్మా .. ఇదంతా చూసిన ఆనందం లో నీ కళ్ళు వర్షిస్తున్నాయి .. మాకూ ఆనందం గా ఉండమ్మా .. ఎన్నో ఏళ్ళ

నిరీక్షణ ఫలించినట్టు .. అన్నాడు తాత .

అవును తాతా .. నా మనసులో భావాలని నేనిప్పుడు చెప్పలేను .. కానీ .. ఈ ఆనందం జన్మజన్మలకి సరిపోతుంది

అంది చెమర్చిన కళ్ళతో రచన .

అమ్మా .. ఆలయం పౌర్ణమి రోజు తెరవాలన్న నీ నిర్ణయం సముచితమైనదే గానీ ముహూర్తం నిర్ణయించాల్సిన

అవసరం కూడా ఉంది తల్లీ .. అన్నాడు తాత .

అవును తాతా .. ఎవరు నిర్ణయించాలో ఆ తల్లే చూసుకోవాలి .. పౌర్ణమి ఘడియలు ఎప్పుడు మొదలవుతున్నా

యన్నది నాకు చెప్పండి తాతా .. అంది రచన .

ఈరాత్రి గడవాలి .. తెల్లవారు ఘడియలలోనే చతుర్దశి పోయి పౌర్ణమి వస్తున్నది .. ఈ పౌర్ణమి .. మిగులు తగుల్లు

లేకుండా రేపటి రోజంతా పౌర్ణమి .. నిండు పౌర్ణమి .. శుభం తల్లీ .. అన్నాడు తాత .

నిజమే తాత .. ఇదంతా ముందే అంతా నిర్ణయింపబడినట్టు ఉంది కదూ  తాతా .. అంది రచన చుట్టూ పరికిస్తూ .

ఎవరికొసమైనా చూస్తున్నావా అమ్మా ? అన్నాడు తాతా .

అవును తాతా .. చీకటి పడుతోంది గా .. యశ్ , శివ కనబడరేం ? అంది రచన .

వాళ్ళు బయటికి వెల్లారమ్మ .. అన్నాడు తాత .

ఓహ్ .. అని లోపలి కి వెళ్ళబోతూ బాలయ్య వగరుస్తూ రావడం చూసి .. ఆగి .. బాలయ్య వైపు నడచి ..

ఏమైంది బాలయ్యా ? ఎందుకంత కంగారు పడుతున్నావు ? అంది రచన .

అమ్మాయి గారూ ... రత్నం రాజు బాబుగారు ఉదయం నుండి కనబడటం లేదు కదమ్మా .. వెళ్లి కనుక్కురమ్మని

యశ్వంత్ బాబు చెప్పారమ్మ .. వగరుస్తూ అన్నాడు బాలయ్య .

అవునా ? మరి నువ్వు కనుక్కున్నావా ? ఎక్కడున్నాడు అతను ? అంది రచన .

అమ్మా .. నిన్న నాతో పాటే సరస్వతి ని తీసుకెళ్ళటానికి మరో ఇద్దరు వచ్చారు కదా .. వాళ్ళు అక్కడి నుండి పారి

పోయి భూపతి ఇంటికి ఉదయాన్నే వచ్చి రత్నం బాబు గార్ని కలిసారట . మీరు ఆ పాడుబడ్డ కోటలో ఉన్నారని

చెప్పారట . అంతే .. వాళ్ళు చెప్పే మిగతా మాటలేం వినకుండా వెంటనే రత్నం బాబు జీప్ తీసుకొని వెళ్లిపోయారట .

ఆ బాబు మీకోసమే ఆందోళన పడ్డారట అమ్మాయి గారూ .. అన్నాడు వగరుస్తూ బాలయ్య ..

మై గాడ్ .. రత్నం రాజు .. చాలా పిరికి వాడు .. అలాంటిది .. తను .. తను .. కొంపదీసి ఆ పాడుబడ్డ కోట వైపు

వెళ్లాడ?  అయినా ఇంతవరకూ వెనక్కి రాక పోవటానికి కారణం ఏమై యుంటుంది ? కంగారుగా అంది  రచన .

అయ్యో .. అతడెందుకు ఆ కోట వైపు వెళ్ళాలి ? అయినా .. ఈ విషయం నువ్వెళ్ళి భూపతి తో చెప్పు బాలయ్య ..

తన కొడుకు కోసం అతడే చూసుకుంటాడు .. అన్నాడు తాత .

లేదు తాతా .. నా మనసెందుకో కీడు సంకిస్తుంది .. ఏదో జరిగింది .. రత్నం కి చాల భయం . అంత ధైర్యం గా కోట

దగ్గరికి  వెళ్ళడు .. ఐనా ఆ దారిలోకి జీప్ వెళ్ళదు .. అని సాలోచన గా .. బాలయ్య వైపు చూసి ...

బాలయ్యా .. నువ్వు ఓ పని చెయ్ .. కోటకి వెళ్ళే దారిలో జీప్ ఎక్కడైనా ఉందేమో చూడు .. భయపడి రత్నం

ఎక్కడైనా ఉండిపోయాడేమో... అంది రచన .

అలాగే అమ్మాయి గారు .. అని తల ఊపాడు బాలయ్య .

నీతో పాటు ఇంకెవర్నైనా తీసుకు వెళ్ళు .. ఒంటరిగా నువ్వు కూడా వెళ్ళకు .. ఒకవేళ ఎక్కడైనా జీప్ కనిపిస్తే నాకు

వెంటనే వచ్చి చెప్పు బాలయ్య .. అంది రచన .

అలాగే నమ్మా .. అని అక్కడి నుండి కదిలాడు బాలయ్య .

రచన మనసంతా అదోలా అయిపొయింది .. రచన నలా చూసిన తాత .. అమ్మాయ్ .. నువ్వు   ఇతర విషయాలకి

లొంగకూడదు .. గుడి తెరిచే లోపు ఆటంకాలు ఎన్నైనా రావొచ్చు .. కానీ నీ దృష్టి ఈ కార్యం మీదనే ఉండాలి

అర్థమైందా ? అన్నాడు తాత .

అలాగే తాత .. నేను వెంటనే యశ్వంత్ వాళ్ళని కలవాలి .. మీరు ఇక్కడుంటారా ? అని అడిగింది రచన .

అలాగేనమ్మా .. వెళ్లిరా .. అన్నాడు తాత .

వెంటనే అక్కడి నుంచి బయలుదేరింది రచన .

                                                   ******************************
ఇంకా ఉంది


రుధిర సౌధం 201 వ భాగం కొరకు వేచి చూడండిమీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Friday, 18 July 2014

రుధిర సౌధం 199 .


శంకరం నీళ్ళు నమిలాడు ..

చెప్పండి ఫర్వాలేదు .. మీరేం చెప్పదలచుకున్నారు ? అన్నాడు యశ్వంత్ కాస్త కూల్ గా ..

అయ్యా .. మనిషి నీరుగారిపోయాడు .. బిడ్డ ఇంతవరకు అగుపడలేదు .. కాస్త సమయం ఇవ్వండయ్య .. బంగ్లా

ఖాళీ చేసేందుకు .. అన్నాడు శంకరం .

ఏంటీ .. ఇంతవరకు రత్నం రాజు ఇల్లు చేరలేదా ? అసలేక్కడికి వెళ్ళాడు ? అన్నాడు కంగారుగా యశ్వంత్ .

ఏమో తెలవదయ్య .. మాట మాత్రం కూడా చెప్పలేదు .. పక్కూరికి కూడా వెళ్ళాలంటే తండ్రికి చెబుతాడు ..

ఇప్పుడేమయ్యాడో .. ఏడున్నాడో తెలవదయ్య .. అన్నాడు శంకరం ..

అవునా ? అని వెంటనే .. బాలయ్యా .. బాలయ్యా .. అని  అరిచాడు యశ్వంత్ .

ఎక్కడున్నాడో గానీ పరుగున   వచ్చిన బాలయ్య .. శంకరం వైపు ఏంటా అన్నట్లు చూసి .. యశ్వంత్ వైపు తిరిగి

చెప్పండయ్య .. అని చేతులు కట్టుకొని నిలబడ్డాడు ..

నువ్వే మా కొంప ముంచావు గదరా .. అన్నట్లు మింగేసేలా చూశాడు శంకరం బాలయ్య వైపు .

బాలయ్యా .. రత్నం రాజు ఉదయం నుండి కనబడలేదంట . నువ్వు గ్రామస్తులన్దర్నీ ఓ సారి అడుగు .. ఎవరైనా

తనని చుసారేమో .. లేదంటే ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడైన చూసారేమో .. వెంటనే వెళ్ళు .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

అలాగే నయ్యా .. అని అక్కడ్నించి కదిలాడు బాలయ్య .

శంకరం యశ్వంత్ వైపు ఆశ్చర్యంగా చూశాడు ..

ఏంటలా చూస్తున్నారు ? భూపతి కొడుకు కోసం మేమెందుకు తాపత్రయ పడుతున్నామనా ? తప్పు అతడు చేయ

లేదు కదా.. భూపతే కదా తప్పు చేసింది ... అన్నాడు శివ .

శంకరం గారూ .. రత్నం జాడ తెలిసే వరకూ భూపతి ఆ బంగ్లా లోనే ఉండొచ్చు .. మీరిక వెళ్ళండి అన్నాడు

యశ్వంత్ .

నిజంగా మీరు మంచి మనుషులయ్య .. శత్రువు మీద కూడా దయజుాపించారు .. మీ ఋణం తీర్చుకోలేమయ్య ..

అన్నడు శంకరం .

ఉం .. అని తలూపి .. పద శివా మనం ఇక వెళ్దాం .. అని శివ భుజం మీద చేయి వేసి ముందుకి సాగిపోయాడు యశ్

వీళ్ళు కూడా రత్నం బాబు కోసం ఇంత ఆందోళన పడ్డారంటే నేను అనుమానించినట్టు రత్నం బాబు వీళ్ళ దగ్గర

లేడు.. రత్నం బాబు ని వీళ్ళే దాచేసి భూపతి ని ఇంకా ఏడిపిస్తున్నా రనుకున్నా .. కానీ కాదు .. మరి ఏమయి

ఉంటాడు రత్నం బాబు ? తెల్లారిందగ్గర్నుండి అయిపు లేడే .. ఇదైతే కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయమే ..

అనుకుంటూ  .. మహల్ వైపు చూశాడు ..

జనం ఇంకా పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు ..

వోర్నీ .. అప్పుడే ఈ దెయ్యాల కోటని ఇలా ఎలా మార్చేసినారు ? ఈళ్ళు భూపతినే కాదు దెయ్యాలని కూడా కోట

ఖాళీ చేయిన్చినట్టున్నారు .. అనుకుంటూనే బంగ్లా వైపు నడక సాగించాడు శంకరం .

ఇంకా ఉందిమీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Thursday, 17 July 2014

రుధిర సౌధం 198మెల్లిగా సంజె చీకట్లు కమ్ము కుంటున్నాయి ..

మహల్ దగ్గర పని  సజావుగా సాగుతుంది .. జనం లో ఉత్సాహం ఉరకలేస్తూ ఉంది .. మహల్ బాగు పడుతోంది

ఊరు బాగు పడుతుంది . తమకి మంచి రోజులు వచ్చాయన్న భావన అందర్లో కనబడుతోంది ..

మహల్ ఆవరణ లో  కూర్చుని , మధ్యాహ్నం భోజనాలు ముగించి నప్పటి నుంచి గ్రంథం చదవడం మొదలు పెట్టిన

యశ్వంత్   సాలోచన గా గ్రంథం మూసి పక్కన పెట్టాడు .

గుడ్ ఈవెనింగ్ యశ్ .. గ్రంథం చదవడం పూర్తీ అయిందా ? అప్పుడే బయట నుండి వస్తున్న శివ యశ్వంత్ దగ్గర

కి వస్తూనే అడిగాడు .

హా అయింది శివ .. చాలా ఆసక్తిగా ఉంది .. నిజం చెప్పాలంటే బుర్రకి పదును పెట్టింది .. అన్నాడు యశ్వంత్ .

మన పూర్వీకులు అంత తెలివైన వారు మరి .. అన్నాడు శివ .

అది సరే .. నువ్వు  సత్య , మురారి లను తీసుకోస్తానన్నావ .. మరి ఒక్కడివే వచ్చావెం ? అని అడిగాడు యశ్ .

ఓహ్ అదా .. సత్య కదలలేని స్థితి లోనే ఉందింకా .. మురారి ఈరోజు రాత్రి సత్యని సరస్వతి ఇంట్లోనే

ఉంచుదామన్నాడు   ... నాకూ తన స్థితి  చూసే సరికి అదే మంచిదనిపించింది . ఇక్కడ మనం అంతా బిజీ గా

ఉంటాం .. అక్కడ సత్య ని సరస్వతి కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటుంది .. రాత్రికి మాత్రం మురారి ఇక్కడికే వస్తా

నన్నాడు .. సరస్వతి వాళ్ళింట్లో తను ఉండటం అంత బావుండదు కదా .. అన్నాడు శివ .

అవునా ? నేనోసారి సత్య ని చూసి రావాలి .. నువ్వెలాగు తీసుకోస్తున్నావు కదాని ...   అన్నాడు యశ్ .

ఇత్స్ ఓకే యశ్ .. అది సరే .. ఇంతకీ గుడి తెరవడo గురిoఛి ఏం  థింక్ చేసారు యశ్వంత్ .. రేపే కదా పౌర్ణమి

అయినా  మనం ఆ విషయం లో అస్సలు సిద్ధంగా లేం .. ఏమంటావు ? అన్నడు శివ .

లేదు శివా .. అన్నీ వాటంతట అవే సిద్ధమవుతాయని విధాత్రి చెప్పింది మర్చిపోయావ ? ఆమె అలా చెప్పడం .

నెక్స్ట్ రచన ని చూసావా ? రేపు చాలా మంది రాబోతున్నరన్నట్లు గా అన్ని సిద్ధం చేస్తుంది .. ఇంత పని

చేయడం   ఏమైనా మామూలు విషయమా ? ఊరంతా ఒక్కటిగా చేస్తున్నారు .. చాలా సంతోషం గా ఉంది శివ .

ఇదంతా చూస్తుంటే .. అన్నాడు యశ్వంత్ ..

అవును .. అయ్యో మర్చే పోయాను యశ్ .. కూరగాయలు అమ్మే స్థలానికి వెళ్లి కొన్ని కూరగాయలు అవీ

తెమ్మని చెప్పింది రచన .. నేనైతే ఆ విషయం మర్చిపోయి వచ్చేసా .. ఇంకా ఊరుకోదు .. నేవేల్తాను అని

లేచాడు శివ .

శివా నేను వస్తాను .. మధ్యాహ్నం నుంచి అలానే కూర్చున్నాను గా .. అలాగే సత్యని చూసొద్దాం అని లేచిన

యశ్ ఎదురుగ శంకరాన్ని చూసి .. మీరు ? అన్నాడు .

అయ్యా .. మీతో కొంచెం మాట్లాడదామని వచ్చాను .. అన్నాడు  శంకరం , శివని ,యష్ ని చూస్తూ ..

చెప్పండి అన్నాడు సీరియస్ గా యశ్వంత్ ..

అయ్యా .. భూపతి పాపత్ముడే .. కాదనను .. కానీ కొన్నేళ్ళ నుండి నిర్మించుకున్న సామ్రాజ్యం కూలిపోతే తట్టు

కోలేరు  కదా .. అన్నాడు శంకరం .

శంకరం గారు .. అతడు సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకోలేదు .. ఆక్రమించుకున్నాడు .. అన్నాడు శివ .

ఇంకా ఉంది

మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Wednesday, 16 July 2014

రుధిర సౌధం 197

 అయ్యా ... లేవండయ్యా .. ఉదయం నుంచీ అలానే కూర్చుని ఉండిపోయారు .. అబ్బాయి గారి సంగతి తెలియడం

లేదయ్యా .. ఎక్కడికి వెళ్ళారో ఏమో .. అన్నాడు బాధగా గుమస్తా శంకరం .

శంకరం వైపు నిర్లిప్తం గా చూశాడు భూపతి .. ఆ కళ్ళ లో అంతులేని శూన్యం ..

ఏం శంకరం ? నువ్వు మాత్రం నాతొ ఉన్నావెం ? నన్ను విడిచి అందరూ పోయారే .. ఒక్కసారిగా ఈ భూపతి

సామ్రాజ్యం సర్వనాశన మై పోయింది . ఆ పట్నం కుర్రాళ్ళు నా నోటిలో మట్టి గడ్డలనుకున్నాను.. కానీ .. కానీ .. ఆ

పిల్ల ...  ఆ  పిల్ల ఇంత పని చేస్తుందనుకోలేదు ... ఆ పిల్ల రాచ కుటుంబం మనిషి అని తెలుసుంటే పరిస్థితి ఇలా

ఉండి  ఉండేదే కాదు .. అన్నాడు నీరసంగా భూపతి .

 అవును .. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు అన్నీ మీకు వ్యతిరేకం గా ఉన్నాయి కదయ్యా .. మనం ఈ ఇల్లు ఖాళీ

చేయాల్సిన పరిస్థితి .. అన్నాడు శంకరం మెల్లిగా .

లేదు .. శంకరం .. ఈ బంగ్లా రాచ కుటుంబానిదే అయ్యుండొచ్చు .. కానీ నా జీవితమంతా ఇందులోనే గడచింది .

ఇప్పుడు నా ప్రాణం కూడా .. ఇందులోనే .. అయినా రత్నానికి ఏమివ్వనయ్యా ? అన్నాడు దాదాపుగా ఏడుస్తూ

భూపతి .

ఆ స్థితి లో భూపతిని చూసి జాలేసింది    శంకర0 కి .

అయ్యా .. నేనోసారి ఆ మహల్ వరకు వెళ్లి మనకి కొంత సమయం కావాలని అడిగి వస్తానయ్యా .. మీరున్న స్థితి

లో  ఉన్నట్టుండి ఎక్కడ కి పోతారయ్య ? అన్నాడు శంకరం .

దూరంగా నిలబడి వీరి సంభాషణ అంతా మౌనం గా వింటున్న వెంగమ్మ భూపతి ఏం చెబుతాడా అన్నట్లు

చూసింది.

భూపతి కూర్చున్న చోటి నుండి లేచి ... అసలు ఆ పిల్ల వారసురాలని నమ్మక మేంటి ? మనం ఎందుకు ఖాళీ

చేయాలే   ? అన్నాడు తెచ్చి పెట్టుకున్న ధైర్యం తో .

అయ్యా .. ఈ స్థితి లో కూడా .. ఏంటయ్యా ? ఇప్పుడు ఊరు ఊరు అంత వారి వైపే ఉందయ్యా .. మనకి బలం లేదు

కదయ్యా .. ఇప్పుడిలాంటి మాటలు అంటే మనకే ముప్పు .. చిన్ననాటి నుండి మీ ఉప్పు తిన్న మూలాన

మిమ్మల్ని వదల్లేక నేను , ఆ వెంగమ్మ ఇంకా మీతోనే ఉండి పోయాం గానీ .. లేదంటే ఊరి వాళ్ళు అంతా

మిమ్మల్ని  వెలివేశారు గనుక మా దారి మేము జూసుకోమా ? అన్నాడు శంకరం .

భూపతి మళ్ళి  నిస్తేజ0 గా కుర్చీ లో కూల బడ్డాడు ...

దయజేసి నా మాట మన్నించండి తమరు ... నేను వెళ్లి వాళ్ళని అర్థిస్తాను .. కొంత సమయం గావాలని ..

అన్నాడు  శంకరం .

భూపతి మౌనం గా ఉండిపోయాడు ..

అతడేం సమాధానం చెప్పక పోయే సరికి అయోమయం గా వెంగమ్మ వైపు చూశాడు శంకరం .

వెంగమ్మ భూపతి వంక అసహనం గా చూసి ... శంకరాన్ని వేల్లమన్నట్టు సైగ చేసింది ..

అలాగే నంటూ తల ఊపి అక్కడ్నించి కదిలాడు శంకరం .

                                          **********************************

ఇంకా ఉందిమీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Tuesday, 15 July 2014

రుధిర సౌధం 196అదీ యశ్వంత్ జరిగింది .. పరిస్థితి ని బట్టి నేను వీరస్వామి కి మాటివ్వాల్సి వచ్చింది .. నేను రాచకన్య నని అతడు

గ్రహించాడు .. అంది రచన .

ఐ యాం సారీ రా .. నువ్వేం చేసినా దానికి తప్పనిసరిగా ఓ కారణం ఉంటుందని తెలుసు .. కానీ నేను నిన్ను అర్థం

చేసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు . ఐ యాం సారీ రచనా .. అన్నాడు నిజాయితీ గా యశ్వంత్ .

సారీ అవసరం లేదు యశ్వంత్ .. నా మీద నీకు ఎప్పుడో హక్కు ఇచ్చేశాను . మానసికం గా మనం భార్యా భర్త లం .

అటువంటప్పుడు ఇలాంటి వాటికి తావు ఉండ కూడదు .. అంది రచన అతడి కళ్ళ లోకి చూస్తూ ..

నిజంగా ఐ యాం ప్రౌడ్ ఆఫ్ యు రచనా .. నీ వయసు లో ఇంత మేక్చుర్డ్ గా ఎవ్వరూ ఉండరు .. లవ్ యు ..

అన్నాడు యశ్వంత్ .

అయితే కోపం పోయినట్టేగా ... ఇకనైనా ఆ గ్రంథం చదువుతావా ? అంది రచన .

సరే .. అని  ఆకలి గా ఉంది పెళ్ళాం గారూ .. ఏవైనా భోజనం సిద్ధం చేసారా మీరు ? అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఆమె గలగలా నవ్వింది .. బావుంది నువ్వలా అంటే .. అని శివ దగ్గరుండి వంట చేయిస్తున్నాడు .. రెడీ ఆయె

ఉంటుంది .. ఉండు .. నేను కనుక్కుని వస్తాను అని లేచింది రచన .

ఇంతలో బాలయ్య .. వచ్చి....  అమ్మాయి గారూ .. మీరిక్కడ ఉన్నారా ? మీకోసమే వెదుకుతున్నాను ... అన్నాడు .

ఓహ్ .. ఎందుకు ? అంది రచన కాస్త పొగరుగా .

మీ సామానంత తెచ్చాను అమ్మాయి గారు .. ఎక్కడ పెట్టించ మంటారు ? అన్నాడు బాలయ్య .

ఓహ్ నా సూట్ కేసు, బాగ్  .. నిజమే .. చాల మంచి పని చేసావు బాలయ్య .. అవును ఇంత హటాత్తుగా నువ్వు

మంచి వాడివి ఎలా అయిపోయావు ? అంది అతడి చేతిలోని సూట్ కేసు ,బాగ్ తీసుకుంటూ .. రచన

యశ్ .. నవ్వి .. మంచి వాడయితే అయ్యాడు కదా రచనా .. అని బాలయ్యా .. నువ్విక మహల్లో నే పని చేయోచ్చు ..

భూపతి నీకిచ్చే జీతం కన్నా ఎక్కువే ఇస్తాం అన్నాడు యశ్వంత్ .

యశ్వంత్ వైపు ఆర్తిగా చూసి మీకు ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదయ్యా .. కానీ మంచోళ్ళ తో సావాసం అంతే నయ్య .

ఆ డబ్బు కన్నా ఇదే ఆనందం గుందయ్యా .. మా ఇంటిది కూడా సంతోషo  గా ఉందయ్యా .. అన్నాడు బాలయ్య .

గుడ్ .. అంది రచన చిరునవ్వుతో ..

రచనా .. బాలయ్య కి కూడా ఏదో పని చెప్పు .. చేస్తాడు అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఉ .. అని బాలయ్య .. నువ్వు శివ దగ్గరికి వెళ్ళు .. తనకి సహాయం చెయ్యు .. అంది రచన .

అలాగే నమ్మా .. అని వెల్ల బోతున్న బాలయ్య ని చూసి .. మళ్ళి ఏదో గుర్తుకు వచ్చిన దానిలా .. ఆ .. బాలయ్య ..

అని పిలిచింది రచన .

చెప్పండమ్మా ? అన్నాడు బాలయ్య .

ఎలా ఉంది భూపతి పరిస్థితి ? ఏమంటున్నాడు ? అంది రచన .

కుదేలై పోయాడు .. మాటా మంతీ లేదు .. కొడుకు కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లు ఉన్నాడు .. అన్నాడు బాలయ్య .

అవును .. రత్నం కనబడ లేదు .. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు .. ఇంత జరిగినా తనకేం తెలీదా ? అంది రచన .

ఉదయం నుంచి లేడట అమ్మా .. ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలీదు .. జరిగింది ఏదీ తనకి తెలీదు .. భూపతి కూడా కొడుకు

కోసం అందుకే చూస్తున్నాడు .. అన్నాడు బాలయ్య .

ఓకే .. నువ్వెళ్ళు అంది రచన .

బాలయ్య అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు .

రత్నం ఎక్కడికి వెళ్ళాడో యశ్ .. వచ్చాక జరిగినదంతా తెలిస్తే .. పాపం తను మంచివాడే .. కాకపోతే కొంచెం తేడా ..

అంది రచన .

లీవ్ ఇట్ రచనా .. ముందు శివ దగ్గర కి వెళ్దాం పద .. ఆకలేస్తుంది మేడం అన్నాడు యశ్వంత్ .

పద పద .. అంది రచన నవ్వుతు ..

ఇద్దరూ వంట మండపం వైపు కదిలారు .


మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

Monday, 14 July 2014

జాబిలి తో చెప్పనా !!ఓ జాబిలీ .. కబురంపే నా నెచ్చెలి .. 

ఈ నా మది ని  కానుకగా కోరేనా చెలి .. 

తన తలపు లో ఈ రేయి ని తీయంగా  గడపాలని .. 

తన పిలుపు లో ఒక హాయిని సాయంగా అడగాలని .. 

వలపు వల వేసి నను లాగిన నా చెలికి జోహారులే .. 

నీవేమొ ఆ నింగిలో వెలుగు విరజిమ్మేవు .. 

నా చెలియ ఈ మనసు లో చీకట్లు తరిమేను .. 

నీవేమో ఆ తారల నడుమ రారాజైతే .. 

నా కలల రాజ్యానికి తాను మహారాణి .. 

చల్లని వెన్నెల రేయి నీ పుణ్యమేనోయి .. 

చక్కని వన్నెల కలువ నా సొంత మోయి ... 

మబ్బులే కమ్మిన గాని పున్నమి రేడు .. 

సందేహపు తెరలు తొలగించినావోయి .. 

ఈ యామిని , నా సౌదామినీ కలసి 

నా ప్రేమని ఆస్వాదించనీ ... 
మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

రుధిర సౌధం 195


నిజమే తల్లీ .. ఇది సంతోష సమయమే . గ్రహణం వీడుతున్న సమయమే ... కానీ .. అని ఆలోచన లో ఉండి

పోయాడు రమణానంద .

సందేహించకు నాయనా . ఇది కలికాలం .. చెడు చెలరేగుతున్న కాలం . మంచి కి పరీక్షా కాలం . కానీ కాలమేదైనా

చెడు మీద మంచి కె విజయం నాయనా .. అన్న దామె చిరు దరహాసం తో  .

సందేహం లేదు తల్లీ .. నిన్ను సందేహించే సాహసం చేయగల వాడిని కాను . నాచే ముహూర్తం నిర్ణయింప

బడాలన్నది నీ తల్లి మనసు లో పెల్లుబుకుతున్న ప్రేమ తల్లీ .. అన్నాడు రమణానంద .

ఆమె చిరునవ్వు తో ... వెళ్ళు నాయనా .. ప్రతి స్త్ర్రీ లోనూ నా అంశే ఉంటుంది .. స్త్రీ కూడా సద్భుద్ది ,దుర్భుద్ధి ల

అధీనం లో ఉండక తప్పదు కదా .. ఇది నాలో నాకే ,నాతోనే జరుగుతున్న యుద్ధం .. కావున ఫలితా న్వేషణ

కోసం  యోచించక మీరందరూ .. మీ మీ కర్తవ్యాలను సక్రమం గా నిర్వర్తించండి . ఆ తదుపరి ఫలితాన్ని నాకు

వదిలిపెట్టండి .. నీకు విజయం సిద్ధించు గాక ... అంది ఆమె దరహాస వదనం తో ..

కృతజ్ఞుడను తల్లీ .. అని ఆర్తి గా చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకున్నాడు రామనానంద .

మెల్లిగా కళ్ళు తెరచి చూసేసరికి .. ఆమె లేదు .. అంత వరకు నాసికా పుటలను అలరించిన సుగంధము జాడ లేదు .

అతడు  నెమ్మదిగా లేచి జై వైష్ణవీ మాతా .. అని ముందుకి సాగాడు .

                                          ************************************

యశ్వంత్ మనసంతా ఆందోళన గా ఉంది . అమ్మవారి మెడలో హారం ఎలా ఇస్తానని మాటిచ్చింది రచన . ఇంత

వరకు పూజలేదు . ఆలయం తెరువ గానే ఏళ్ళ తరబడి ఆమె మెడలో ఉన్న హారం ఆమె నుండి దూరం చేయడం

ఎంత వరకు సమంజసం ? అని విసుగ్గా అనుకున్నాడు యశ్వంత్ .

యశ్ .. అన్న రచన పిలుపు వినబడి వెనక్కి తిరిగి చూశాడు యశ్వంత్ .

నువ్వేంటి ? అలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు ? గ్రంథం చదవలేదా ? ఏమైంది నీకు ? అంది రచన అతని దగ్గర వచ్చి అతడి

నుదుటి మీద చేయి వేసి .. ఒంట్లో బాగానే ఉందిగా .. అంది రచన .

హా .. రచనా .. పనయ్యిందా ? అన్నాడు యశ్వంత్ .

మహల్ అంటా శుభ్రం చేయడం అంటే మాటలా ? ముందుగా దేవుడి గది నేనే శుభ్రం చేసి వచ్చా .. మిగతా ఓ

మూడు పడక గదులుగా ఉపయోగించు కోవోచ్చు . బోలెడంత దుమ్ము ఉంది .. కానీ తప్పదు ... ఆ ఆడవాళ్ళంతా

ఈరోజంతా ఉండి శుభ్రం చేస్తామంటున్నారు . అంది రచన .

రచనా .. హారం తీసుకుని నువ్వు వీరస్వామి ని ఎక్కడ కలవబోతున్నావు ? అన్నాడు యశ్వంత్ .

ఓహ్ .. అర్థమయింది . నువ్వైతే ఇంకా అదే ఆలోచిస్తున్నావు ? బహుసా నా మీద కోపం వస్తుంది కూడా కదా ..

అని అతని కళ్ళల్లోకి చూసింది రచన .

అతనికి హారం ఇవ్వడం తప్ప వేరే దారేం లేదా ? అన్నాడు యశ్వంత్ ఆమె వైపు దీనంగా చూస్తూ .

యశ్ .. అసలు ఏ పరిస్థితుల్లో నేనా మాట ఇచ్చానో తెలుసా .. అసలు నీకు మొత్తం చెప్పాలి .. నువ్వు ముందు

ఇలా  కూర్చో .. అని అతడిని పట్టుకొని మెట్ల పై కూర్చో బెట్టి తానూ అతడి పక్క కూర్చుంది రచన .

నేను ఇంతకు ముందు నిన్ను అడిగాను . నాకోసం నీకు అక్కడికి రావాలని పించలేదా అని ? అంది రచన .

అవును .. కానీ .. అని అతడు ఏదో చెప్పబోతుంటే .. వారించి

మనిషి తన చావు కళ్ళముందు కనిపిస్తున్నప్పుడు .. అప్పుడు అర్థమవుతుంది .. తామేవర్ని ఎంతగా

ప్రేమిస్తుంది ? నాకూ అదే అనుభవమైంది .. మరణించడానికి సిద్ధ పడిపోయాను .. సత్య కోసం .. ఆ క్షణం నువ్వు

నా పక్కన ఉండుంటే బావుండు నని పించింది .. అంది రచన .. ఆమె కళ్ళలో సన్నటి కన్నీటి పొర తళుక్కు మంది .

రచనా .. అన్నాడు బాధగా   యశ్వంత్ .

యశ్ .. నన్ను చెప్పనీ .. నీకు చెప్పాలి .. నేను .. మురారిని రావొద్దని వారించి వెళ్లాను .. అంతా అటవీ మార్గం ..

అంటూ జరిగినదంతా చెప్పసాగింది రచన .

ఆమె చెబుతుంటే యశ్వంత్ వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచు కున్నాయి ..

జరిగినదంతా చెప్పడానికి ఆమె కి గంట సమయం పట్టింది .


ఇంకా ఉంది


మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది