Powered By Blogger

Saturday, 5 July 2014

రుధిర సౌధం 188


జనం లో కలకలం మొదలయ్యింది ..

ఓరి దుర్మార్గుల్లారా ... ఊరోలన్దర్నీ పొట్టన పెట్టేసుకున్నారు కదరా .. మీరు చెప్పిన దానికల్లా తల ఆడించాము

కదరా .. ఇంత అన్నాయం చేస్తారా మాకు ? అంటూ చేతి కందిన రాయి తీసుకొని భూపతి మీదకి , బాలయ్య ,

శంకరం మీదకి విసిరారు .

భూపతి శరీరం రక్తసిక్త మయ్యింది ..

ఆగండి .. ఆగండి .. ఏం చేస్తున్నారు మీరు ?అంటూ భూపతి కి అడ్డం గా వెళ్ళింది రచన .

ప్రజలు రాళ్ళు రువ్వటం మెల్లిగా ఆపారు ...

ఎందుకీ ఆవేశం ? మోసం చేసేవాడి కన్నా , మోసం చేయించుకున్న వాడిదే తప్పు .. మీరు యితడు చెప్పిందల్లా

గుడ్డిగా చేశారు .. ఇతడి బలాన్ని మీరే పెంచారు .. మీ పిల్లల్ని చదివించవద్దు అంటే చదివించటం మానేశారు ..

మన ఊరికి రోడ్స్ వద్దంటే మీరు వద్దనుకున్నారు .. మీ ఊరి ప్రగతిని మీరే అడ్డుకున్నారు .. మీ జీవితాలని మీరే

తాకట్టు పెట్టేసారు .. మరి తప్పు అతనిది ఎలా అవుతుంది ..? మీ సమాధుల పైన అతడు తన సింహాసనాన్ని \\

ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటే నిశ్శబ్దం గా చూసారు .. అంతే గానీ ఆలోచించలేదు .. ఆలోచించాలని , ఎదురించాలని

మీకు తలంపు కూడా రాలేదు .. ఇప్పుడు శిక్షించేందుకు అధికారం మాత్రం వచ్చిందా ? అన్నాడు యశ్వంత్ .

అయ్యా .. ఏం చేయమంటారు ? మమ్మల్ని పట్టించుకొనే నాథుడే లేదాయే .. జరిగుతున్నది అన్నయమో ధర్మమో

తెలుసుకోలేని వాళ్ళం బాబూ .. మంచికి చెడ్డకి .. ఇదుగో ఈ పెద్దోల్ల ముందు తలోంచటం .. కష్టానికి పతిఫలం

వచ్చిన .. రాకున్న పొట్టలో ముంగాలు బెట్టి తొంగోటం తప్ప మరోటి తెలవదయ్యా .. అన్నాడు ఓ  ముసలి వాడు .

తాతా ... బాధ పడకండి .. ఇప్పుడు మీకు మేమున్నాం .. ఈ ఊరికి రోడ్లు వస్తాయి .. అన్ని సదుపాయాలు వస్తాయి
అన్నింటి మీద మీకు హక్కుంది .. మీ భూములు భూపతి అక్రమం గా  ఆక్రమించు కున్నాడు .. మీ భూములు

మీకు దక్కేలా మేము చేస్తాం .. అంది రచన ప్రజల నుద్దేశించి .

ఆ పైవోడు గొప్పోడు .. తల్లే .. తాను రాలేక మిమ్మల్ని పంపాడేమో.. ఏ బంధం లేక పోయినా ఈ ఊరికి మంచి

చేస్తున్నారు .. అన్నాడు ఆ ముసలాయన .

బంధం ఉంది తాతా .. నేను ఈ ఊరి బిడ్డనే .. ఆ మహల్ మా కుటుంబానిదే .. ఏ మహల్ మీ మనస్సులో భయాలని

కలగజేస్తుందో .. ఆ భయాన్ని మీనుండి దూరం చేద్దామని వచ్చాను .. ఇక ఈ ఊరి  బాగోగులు చూసే బాధ్యత

మాదే .. అంది రచన స్థిర చిత్తం తో ..

భూపతి రచన వైపు విస్తుపోయి చూస్తుంటే .. జనం హర్ష ధ్వానాలు చేస్తుంటే .. యశ్వంత్ , శివ , సరస్వతి ,తాత

రచన వైపు చిరునవ్వుతో చూశారు ..

అమ్మా .. మా ఊరు నిన్ను చూసి గర్వం తో తలెత్తుకుంటుంది .. ఈ సంతోషం తో పండగ చేసుకోవాలమ్మా ..

అన్నారు జనం .

 అవును పండగే చేసుకోవాలి .. ఈరోజు చతుర్దశి .. ఈ  రాక్షసుడు మన ముందు పతనమయిన రోజు .. రేపు

పౌర్ణమి .. పండగ  చేసుకుందాం .. ఆ చంద్రుడి వెలుగు సంతోషం తో వెలగబోయే మన మొహాల ముందు

చిన్నబోవాలి .. అంది సరస్వతి .

కానీ భూపతిని ఇలాగే వదిలేస్తామా ? ఇన్ని పాపాలు చేసినా ... పోలిసుల కి అప్పజెపుదాం యశ్వంత్ అన్నాడు ..

శివ .

ఇంకా ఉంది 


మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

No comments: