Powered By Blogger

Thursday, 10 July 2014

రుధిర సౌధం 192యశ్ .. నువ్వు దేనికోసం మాట్లాడుతున్నావో అర్థమవుతుంది . కానీ మనకి సమయం తక్కువ ఉంది . రేపే

పౌర్ణమి.. రేపీ పాటి కల్లా మహల్ కళకళ లాడాలి . ఈ సంతోష సమయం లో అమ్మ , అన్నయ్య కూడా నాతొ ఉంటె

బావుండేది . సత్య సంతోషం గా తిరగగలిగి ఉంటె ఇంకా బావుండేది .. అంది రచన .

రచనా .. ఈ సంతోశాలన్నింటికి మూలం మనం గుడి తెరవటం .. నువ్వు దానికోసం మాట్లాడటం లేదేంటి ?

అన్నాడు యశ్వంత్ .


ఓహ్ .. సారీ యశ్ .. దానికి పరిష్కారం నాకు నిన్న రాత్రే దొరికింది .. కానీ మీకు చెప్పే అవకాశం రాలేదు .. అని

పక్కనే ఉన్న తన హ్యాండ్ బాగ్ లోని ఒక తాళ పత్ర గ్రంథం బయటికి తీసి .. మీ ఇద్దరూ చిన్నప్పుడు సంస్కృతం

చదువుకునే ఉండుంటారు గా . ఇది చదవండి .. అన్నీ మీకే అర్థమవుతాయి .. అని వారికి అందించింది రచన .

ఏంటిది రచనా ? అని దానివైపు విచిత్రం గా చూస్తూ అడిగాడు యశ్వంత్ .

వైష్ణవీ మాత ఆలయం .. సరస్వతి వాళ్ళ పూర్వీకులే కట్టారు . నాకు తాత ఆ విషయం రాత్రి చెప్పాడు . ఈ గ్రంథం

వాళ్ళ వంశీకుల వారసత్వ ఆస్తి . ఇందులో మన గుడి గురించి కూడా రాసి ఉంది .. అన్ని వివరంగా .. అంది రచన

చిరునవ్వుతో ..

అయితే .. మనకి సొల్యూషన్ దొరికేసి నట్లే .. అన్నాడు శివ .

అవును శివా .. ఈ గ్రంథం కూడా చాలా తెలివిగా రాసారు . నాకు అర్థం చేసుకోడానికి చాల సమయం పట్టింది ..

మీరు ట్రై చేయండి అంది రచన .

సరే ముందు నువ్వు వెళ్ళు రచనా .. వాళ్ళైతే నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు గా ... అన్నాడు శివ .

వెళ్తాను .. మహల్ శుభ్రం చేశాక వెహికల్ తీసుకు వెళ్లి సత్య , మురారి లను తీసుకురా .. అంది రచన .

అలాగే .. నువ్వు వెళ్ళు .. అన్నడు శివ .

రచన ఆ ఆడవాళ్ళు కూర్చున్న మంటపం వైపు నడిచింది .

యశ్ .. ఆ కోటలో ఏం జరిగింది రచన   చెప్పిందా ఏమైనా ? అని అడిగాడు శివ .

లేదు శివా .. కానీ ఇప్పుడు అంతా  ప్రశాంతం గా ఉంది .. మన మనసులు కూడా .. అంతా  విధాత్రి చెప్పినట్టే

జరుగుతోంది .. చిక్కుముల్లన్నీ  వా టoతట అవే వీడిపోతున్నట్టు లేవూ .. ఇప్పుడు గుడి ద్వారం ఎలా తెరవాలో

అన్న సమస్య కి పరిష్కారం కూడా మన చేతిలో ఉంది .. భవిష్యత్తు ఈ ఊరి ని కూడా ఆహ్వానిస్తుంది .. అన్నాడు

యశ్వంత్ .

నిజమే యశ్ .. ఇది సంతోషాలను పంచుకోవాల్సిన సమయం .. చేదు జ్ఞాపకాలని కాదు . ఏం జరిగినా

ఇప్పుడంతా  మంచే జరుగుతోంది .. ఒక్క సత్య విషయం తప్ప . తను మనతో ఇప్పుడు ఉండుంటే బావుండేది

అన్నాడు శివ .

శివా .. రచన .. సత్య విషయం లో కూల్ గా ఉంది అంటే మనం ఆందోళన పడనవసరం లేదని .. నాకు

అనిపిస్తోంది . కానీ అంతు పట్టనిదల్లా వైజయంతి విషయం లో రచన ఎలా కూల్ గా  ఉంది ? మనం ఈ  విషయం

అయితే మాత్రం తెలుసుకోకుండా ఆలస్యం చెయ్యలేం .. అన్నాడు యశ్వంత్ కంగారుగా . ఇంకా ఉందిమీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

2 comments:

స్వర్ణమల్లిక said...

Chaala bagundandi. 200 episode daggara climax rastara. Leka Inkaa continue avutundaa..

రాధిక said...

U need to be wait kalyaani gaaru.chooddam katha malupu tirugutundo?