Powered By Blogger

Wednesday, 24 September 2014

రుధిర సౌధం 251

ఉదయం 10 గం .. నులువెచ్చని ఎండ మహల్ చుట్టూ పరచుకుంది .. ఓ పక్కగా వంటలు , మరో పక్క పూజా కార్య

క్రమాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి .. ఊళ్ళో జనం మెల్లి మెల్లిగా పనుల్లో పాలు పంచుకుంటున్నారు .. కొంత మంది

ఇంకా రావాల్సి ఉంది .. అందరిలోనూ ఉత్సాహం వెల్లి విరుస్తోంది ..

రచన , గిరిజ , విక్కీ స్వామీజీ ముందు కూర్చున్నారు ..

జరిగినదంతా రచన కొన్ని మాటల్లో చెప్పింది .. గానీ ఆ పరిస్థితులను తను దాటి వచ్చింది అంటే మాత్రం .. ఎందుకో

గుండెల్లో వణుకు పుడుతుంది స్వామీజీ .. అంది వణుకుతున్న కంఠం తో గిరిజ ..

నువ్వే అంటున్నావు గా తల్లీ .. ఆ పరిస్థితులు అన్నింటిని దాటి వచ్చిందని ... అంటే .. అవన్నీ ముగిసి పోయాయి ..

ముగిసిపోయిన విషయాల కోసం చర్చించి సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోవటం దేనికి ? అన్నారు స్వామీజీ .

నిజమే కదమ్మా .. ముందు నేనూ భయపడ్డాను .. కానీ ఇప్పుడు రచన ని చూస్తుంటే నాకు గర్వం గా ఉంది ..

మన వంశం లో ఎవ్వరూ చేయలేని పని తాను చేసింది .. ఇప్పుడు ఇలా మహల్లో కూర్చుని మాట్లాడుకుంటాం

అని  కనీసం ఏనాడూ మనం ఊహించనే లేదు .. అన్నాడు విక్కీ .

అన్నయ్యా .. నేనేం చేసినా నీకీ హక్కు దక్కటం కోసం చేశాను .. నాన్న కోరిక తీరాలని చేశాను .. మన కుటుంబం

, వంశం కారణం గా  ఈ ఊరు వెనుక బడ కూడదు గనుక చేశాను .. అయినా నాకైతే ఒక కారణం ఉంది .. ఏమైనా

చేయటానికి .. కానీ  యశ్వంత్  , శివ , మురారి , సత్య .. వాళ్ళు నిస్వార్థం గా కష్ట పడ్డారు .. ఎన్నో ఇబ్బందులు

పడినా అనుక్షణం నాకు తోడుగా ఉన్నారు .. వాళ్ళ ప్రాణాలను కూడా పణం గా పెట్టారు .. అందుకే అంటారేమో ...

డబ్బులున్నవాడు ధనవంతుడు కాదు స్నేహితులు ఉన్నవాడే ధనవంతుడు .. అని ..

ఆ మాట అంటున్నప్పుడు ఆమె కళ్ళు చెమర్చాయి ..

నిజమేరా .. నువ్వు  లక్కి .. ఒప్పుకోవాల్సిందే .. నవ్వుతూ అన్నాడు విక్కీ .

అన్నయ్యా .. ముందు సత్య ని ఓసారి చూడు .. తను కోలుకుని తిరగక పొతే నాకు పూర్తి సంతోషం లేనట్టే .. అంది

రచన .

అవును నాయనా .. వెళ్లి  ఆమె కి బలానికి ఏమైనా సూది మందు వెయ్యి .. అన్నారు స్వామీజీ ..

అలాగే స్వామీజీ .. అని లేచాడు విక్కీ .

రచన కూడా లేచి .. అమ్మా .. నువ్విక్కడే ఉండు .. మేము సత్య దగ్గరకి వెళ్లి వస్తాం .. అంది .

అలాగే .. ముందు తనకి టిఫిన్ పెట్టండి .. అంది గిరిజ .

ఆ .. అలాగే .. అంటూ గది లోంచి బయటికి నడిచారు అన్నా చెల్లెళ్ళు .

వాళ్ళ వైపు తృప్తిగా చూసింది గిరిజ .. గిరిజ కళ్ళలో సంతృప్తి చూసి మందహాస వదనం తో ... సంతోషమా .. తల్లీ ..

అన్నారు స్వామీజీ .

ఇంతకీ సత్య కి ఏం జరిగింది ? ప్రొబ్లెం ఏంటి ? అని అడిగాడు సత్య గది వైపు నడుస్తూ విక్కీ .

వీక్ గా ఉంది బాగా ... అంది రచన .

ఎందుకంత వీక్ అయింది అని అడుగుతున్నా రాచీ .. అన్నాడు విక్కీ .

ఆ కారణాలు మన మెదడుకి అంతు పట్టదు లెండి డాక్టర్ .. రండి ఇదే ఆ గది .. అని గది తలుపులు తీసి లోపలికి

నడిచాడు మురారి .

ఇంకా ఉంది
మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

1 comment:

Ratdomains said...

Find a Best Template for your blog at www.ltemplates.com